Pielęgniarki i położne nabyły prawo do wystawienia recept | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

Pielęgniarki i położne nabyły prawo do wystawienia recept

Pielęgniarki i położne nabyły prawo do wystawienia recept

1 stycznia 2016 roku pielęgniarki i położne nabywają prawo do wystawiania recept na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne.

Mgr farm. Marian Witkowski z Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej prezentuje najważniejsze elementy wystawionych recept przez pielęgniarki i położne, na które należy zwrócić uwagę:

1. Recepty te mogą być przepisywane na okres 120 dniowego stosowania

2. Cechą charakterystyczną takiej recepty jest unikalny numer nadawany przez OW NFZ. Numer recepty wystawianej przez pielęgniarki i położne będzie rozpoczynał się od cyfr 03, a na pozycji 21 będą
- dla grupy "a"*, o której mowa powyżej, cyfra 5
- dla grupy "b"**, o której mowa powyżej, cyfra 6 (w ramach kontynuacji leczenia)

3. Dodano możliwość dzielenia opakowań refundowanych leków do nebulizacji, wystawionych przez pielęgniarki i położne.

4. Dodano możliwość wystawienia do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie 120 dni

5. Nadano możliwość wystawiania recept pro auctore , pro familiae - tylko grupa „a”

6. Pozostawiono możliwość wystawiania przez farmaceutę odpisów do recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

7. Recepty wystawiane w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego mogą zawierać adnotację NZ (nie zamieniać), jeżeli lekarz zawarł taką adnotację w dokumentacji medycznej pacjentaSzczegółowe dane dotyczące wystawiania i realizacji recept wystawianych przez pielęgniarki znajdziecie Państwo w rozporządzeniach do których linki podano powyżej.

Przypuszczalny czas pojawienia się w aptekach recept wystawianych przez pielęgniarki to koniec pierwszego kwartału 2016 roku, po zakończonych kursach specjalistycznych w zakresie ordynowania leków i wystawiania recept.

* pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów II st. tj. zakończonych uzyskaniem tytułu magistra lub pielęgniarki i położna posiadająca tytuł specjalisty w swych dziedzinach, będą mogły w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń ordynować leki zawierające substancje zgodnie z w/w wykazem, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego wskazane w wykazie, ordynować określone wyroby medyczne (wystawiać na nie recepty lub zlecenia) oraz wystawiać recepty w ramach kontynuacji realizacji zleceń lekarskich.

** pielęgniarka i położna posiadająca ukończone studia I st. (bez tytułu magistra) będzie mogła wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego tylko w ramach kontynuacji realizacji zleceń lekarskich.

Obie grupy uprawnione będą mogły wystawiać recepty dla pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi o których mowa w art. 43-46 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku, tj.: IB, ZHD, IW i pozostałe.

Pełna treść opracowania dostępna jest tutaj.

źródło: OIA Warszawa

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.