Piotrowska-Rutkowska do Kucharewicza: jestem oburzona i złożę skargę | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Piotrowska-Rutkowska do Kucharewicza: jestem oburzona i złożę skargę

Piotrowska-Rutkowska do Kucharewicza: jestem oburzona i złożę skargę

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wystosowała list do Grzegorza Kucharewicza, w którym nie kryje oburzenia faktem rozpowszechniania przez niego nieprawdziwych i godzących w jej dobre imię informacji.

- Powodem mojego oburzenia jest nieprawda jaką Pan rozpowszechnia we fragmencie felietonu ("Mądry wybór" opublikowanego w Aptekarzu Polskim - przyp. red.) pisząc, że "wśród delegatów okręgowej izby aptekarskiej, której radą kieruje, nie ma praktycznie farmaceutów prowadzących samodzielne i niezależne apteki" - pisze Piotrowska-Rutkowska i dodaje, że "wśród delegatów na KZA jest 11 osób prowadzących własne apteki, co stanowi 40% delegatów, którzy reprezentować będą OIA w Łodzi".

Wiceprezes OIA w Łodzi wskazuje również na insynuacje prezesa Kucharewicza jakoby, "jako członek NRA, bardziej zainteresowana była podkreślaniem różnic i eskalowaniem konfliktów niż tworzeniem platformy do wypracowania wspólnego stanowiska".- Tym stwierdzeniem wyrządził mi Pan krzywdę, dlatego też informuję Pana, że złożę skargę do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w związku z podważaniem przez Pana mojego dobrego imienia - pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Treść listu dostępna jest tutaj.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.