Pleszew: "to starosta i radni odpowiedzialni są za spór z farmaceutami" | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Pleszew: "to starosta i radni odpowiedzialni są za spór z farmaceutami"

Pleszew: "to starosta i radni odpowiedzialni są za spór z farmaceutami"

- Sednem problemu jest bezrefleksyjne dążenie kilku radnych Komisji Zdrowia, a od niedawna (...) także starosty, do przymusowego narzucenia aptekom niezależnym od nikogo, w tym od Rady Powiatu, pracy w ponadstandardowych godzinach i dniach - czytamy w liście otwartym pleszewskich aptekarzy.

W odróżnieniu od pracowników ochrony zdrowia (lekarzy i pielęgniarek w szpitalu lub pogotowiu ratunkowym), a także innych służb państwowych (straż pożarna, policja, wojsko), apteki na swą działalność od nikogo nie otrzymują żadnych funduszy. W związku z tym prowadzenie apteki w godzinach śladowego ruchu na dyżurze, na dłuższą metę byłoby działaniem prowadzącym do bankructwa, a pacjenci zostaliby pozbawieni dostępu do leków, także w ciągu dnia.

Wszyscy się zgodzimy, że za ten czarny scenariusz pełna odpowiedzialność spłynęłaby na dyletanckich radnych Komisji Zdrowia, a także starostę - podkreślają autorzy listu.

Bezprawny i oprotestowany przez Kaliską Okręgową Izbę Aptekarską wrześniowy pilotaż (wydłużone do 24:00 godziny pracy 2 aptek), którego niesławnym autorem był radny L. Lis, wykazał niezbicie, że nie było realnego zapotrzebowania na późnowieczorną, a tym bardziej nocną pracę pleszewskich aptek - wskazują farmaceuci.

Pomiędzy nami, a Radą Powiatu nie ma żadnych zasad zależności lub podległości, nie zatrudnia nas, ani nam nie płaci. Jeśli jakaś apteka zechce skrócić lub wydłużyć godziny swej pracy, zrobi to samodzielnie, nie zważając na Uchwałę Rady, czym ośmieszy ją i martwe prawo. Radni, nie kpijcie z mieszkańców i farmaceutów, ustami rzecznika twierdząc, że kierowaliście się dobrem wszystkich mieszkańców powiatu, a nie tylko jednej grupy zawodowej. Zrozumcie wreszcie, że to od nas, a nie od Was zależy czy apteki będą czynne. Wy nie jesteście farmaceutami. Nie pozwolimy Wam na wpływanie na nas.Całkowitą odpowiedzialność za niepotrzebnie wywołany spór z farmaceutami ponosi kilku niekompetentnych radnych Komisji Zdrowia oraz, co obserwujemy z zażenowaniem, zmanipulowany przez nich starosta - podkreślają aptekarze.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.