„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Polka, która zmieniła świat nauki. 151. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Polka, która zmieniła świat nauki. 151. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Tagi: 

Maria Skłodowska-Curie to pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla i pierwsza osoba, która dostała ją w dwóch dziedzinach. Ta niezwykła kobieta, której odkrycia wpłynęły także na medycynę, pozostała skromna i oddana nauce.

Oba odkryte przez badaczkę pierwiastki znalazły szerokie zastosowanie także w medycynie

Przyszła noblistka urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie. Po ukończeniu pensji w Warszawie pojechała do Paryża i tam wstąpiła na słynną Sorbonę. W 1894 r. uzyskała stopień magistra w dziedzinie fizyki i matematyki. Wtedy również poznała Pierre’a Curie, za którego rok później wyszła za mąż.

W swojej pracy doktorskiej Maria podjęła, nowatorski na tamte czasy, temat promieniotwórczości. Jako pierwsza zmierzyła promieniowanie pierwiastków – uranu i toru - i odkryła, że zachodzi ono wewnątrz atomów. Kolejne badania, prowadzone wraz z mężem, doprowadziły do odkrycia w 1898 r. dwóch nowych pierwiastków radioaktywnych, czyli polonu i radu.

Pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki Skłodowska-Curie otrzymała razem z mężem w 1903 r. właśnie za badania nad promieniowaniem radioaktywnym. Drugą nagrodę z dziedziny chemii dostała już sama w 1911 r., po śmierci Pierre’a Curie, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych. Po mężu objęła katedrę fizyki na Sorbonie, zostając tym samym pierwszą kobietą wykładającą na tym uniwersytecie.Oba odkryte przez badaczkę pierwiastki znalazły szerokie zastosowanie także w medycynie. Polon to silne źródło promieniowania. W medycynie stosowany jest do niszczenia komórek nowotworowych, a także generowania pól elektrostatycznych w małych przenośnych źródłach prądu, np. takich, których używa się do zasilania serca. Rad zwykle stosuje się w postaci chlorku lub bromku radu jako źródło promieniowania gamma w leczeniu nowotworów złośliwych niektórych chorób skórnych.

Mało kto wie, że Skłodowska-Curie w czasie I wojny światowej uratowała wielu żołnierzy od śmierci. W polowych warunkach zorganizowała pionierskie pracownie rentgenowskie za pomocą zebranych w specjalnych samochodach aparatów do robienia rentgena. Maria zmarła w 1934 r. na skutek białaczki oraz choroby popromiennej. Jej prochy spoczywają obecnie w Panteonie w Paryżu.

Opracowanie: IK

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...