Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować

Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę, przy poprawianej informacji - przypomina Ministerstwo Zdrowia. Resort rozwiewa też wątpliwości związane z realizacją recept wypisanych dwoma charakterami pisma...

Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)

- Również odręczne uzupełnienie recepty wystawionej w formie druku o dawkowanie, dodatkowy lek lub poziom odpłatności również obligatoryjnie wymaga złożenia przy poprawianej informacji własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby, która receptę wystawiła - przypomina Ministerstwo Zdrowia w piśmie do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Resort, na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej, odniósł się również do kwestii wypełniania recept dwoma charakterami pisma.

- Problemem nie są de facto dwa charaktery pisma na recepcie tylko ustalenie czy receptę wystawiała więcej jak jedna osoba, co sugerują dwa charaktery pisma na recepcie - pisze Ministerstwo. - Jeżeli nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, czyli osoba realizująca receptę nie ma uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania, to nie ma też podstaw do odmowy realizacji takiej recepty.

Resort przypomina, że zgodnie z przepisami, odmowa zrealizowania recepty może nastąpić jeżeli:

  1. wydanie produktu leczniczego może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
  2. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu niemedycznym;
  3. zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
  4. do dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;
  5. osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
  6. zachodzi uzasadnione podejrzenie, co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma.

- Natomiast to, że dwa charaktery pisma różnią się, może jak najbardziej powodować wątpliwości co do autentyczności recepty - pisze resort. - Takie stanowisko wynika z treści przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, że lekarze orzeka o stanie zdrowia określonej osoby, po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W konsekwencji ww. orzeczenia następuje wystawienie recepty.

W rezultacie zdaniem Ministerstwa Zdrowia wniosek, że za wystawienie recepty odpowiada jedna osoba oraz ilość osób jest w istocie problemem a nie wielość charakterów pisma, gdyż de facto bez dokonania ekspertyzy grafologicznej nie można ocenić czy charaktery pisma na recepcie są odmienne.

Źródło: NIA

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...