Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować

Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę, przy poprawianej informacji - przypomina Ministerstwo Zdrowia. Resort rozwiewa też wątpliwości związane z realizacją recept wypisanych dwoma charakterami pisma...

Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)

- Również odręczne uzupełnienie recepty wystawionej w formie druku o dawkowanie, dodatkowy lek lub poziom odpłatności również obligatoryjnie wymaga złożenia przy poprawianej informacji własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby, która receptę wystawiła - przypomina Ministerstwo Zdrowia w piśmie do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Resort, na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej, odniósł się również do kwestii wypełniania recept dwoma charakterami pisma.

- Problemem nie są de facto dwa charaktery pisma na recepcie tylko ustalenie czy receptę wystawiała więcej jak jedna osoba, co sugerują dwa charaktery pisma na recepcie - pisze Ministerstwo. - Jeżeli nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, czyli osoba realizująca receptę nie ma uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania, to nie ma też podstaw do odmowy realizacji takiej recepty.

Resort przypomina, że zgodnie z przepisami, odmowa zrealizowania recepty może nastąpić jeżeli:

  1. wydanie produktu leczniczego może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
  2. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu niemedycznym;
  3. zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
  4. do dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;
  5. osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
  6. zachodzi uzasadnione podejrzenie, co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma.

- Natomiast to, że dwa charaktery pisma różnią się, może jak najbardziej powodować wątpliwości co do autentyczności recepty - pisze resort. - Takie stanowisko wynika z treści przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, że lekarze orzeka o stanie zdrowia określonej osoby, po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W konsekwencji ww. orzeczenia następuje wystawienie recepty.

W rezultacie zdaniem Ministerstwa Zdrowia wniosek, że za wystawienie recepty odpowiada jedna osoba oraz ilość osób jest w istocie problemem a nie wielość charakterów pisma, gdyż de facto bez dokonania ekspertyzy grafologicznej nie można ocenić czy charaktery pisma na recepcie są odmienne.

Źródło: NIA

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...