„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować

Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę, przy poprawianej informacji - przypomina Ministerstwo Zdrowia. Resort rozwiewa też wątpliwości związane z realizacją recept wypisanych dwoma charakterami pisma...

Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)

- Również odręczne uzupełnienie recepty wystawionej w formie druku o dawkowanie, dodatkowy lek lub poziom odpłatności również obligatoryjnie wymaga złożenia przy poprawianej informacji własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby, która receptę wystawiła - przypomina Ministerstwo Zdrowia w piśmie do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Resort, na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej, odniósł się również do kwestii wypełniania recept dwoma charakterami pisma.

- Problemem nie są de facto dwa charaktery pisma na recepcie tylko ustalenie czy receptę wystawiała więcej jak jedna osoba, co sugerują dwa charaktery pisma na recepcie - pisze Ministerstwo. - Jeżeli nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, czyli osoba realizująca receptę nie ma uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania, to nie ma też podstaw do odmowy realizacji takiej recepty.

Resort przypomina, że zgodnie z przepisami, odmowa zrealizowania recepty może nastąpić jeżeli:

  1. wydanie produktu leczniczego może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
  2. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu niemedycznym;
  3. zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
  4. do dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;
  5. osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
  6. zachodzi uzasadnione podejrzenie, co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma.

- Natomiast to, że dwa charaktery pisma różnią się, może jak najbardziej powodować wątpliwości co do autentyczności recepty - pisze resort. - Takie stanowisko wynika z treści przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, że lekarze orzeka o stanie zdrowia określonej osoby, po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W konsekwencji ww. orzeczenia następuje wystawienie recepty.

W rezultacie zdaniem Ministerstwa Zdrowia wniosek, że za wystawienie recepty odpowiada jedna osoba oraz ilość osób jest w istocie problemem a nie wielość charakterów pisma, gdyż de facto bez dokonania ekspertyzy grafologicznej nie można ocenić czy charaktery pisma na recepcie są odmienne.

Źródło: NIA

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...