Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować

Poprawka na recepcie? Dwa charaktery pisma? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak ją realizować

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę, przy poprawianej informacji - przypomina Ministerstwo Zdrowia. Resort rozwiewa też wątpliwości związane z realizacją recept wypisanych dwoma charakterami pisma...

Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)

- Również odręczne uzupełnienie recepty wystawionej w formie druku o dawkowanie, dodatkowy lek lub poziom odpłatności również obligatoryjnie wymaga złożenia przy poprawianej informacji własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby, która receptę wystawiła - przypomina Ministerstwo Zdrowia w piśmie do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Resort, na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej, odniósł się również do kwestii wypełniania recept dwoma charakterami pisma.

- Problemem nie są de facto dwa charaktery pisma na recepcie tylko ustalenie czy receptę wystawiała więcej jak jedna osoba, co sugerują dwa charaktery pisma na recepcie - pisze Ministerstwo. - Jeżeli nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, czyli osoba realizująca receptę nie ma uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania, to nie ma też podstaw do odmowy realizacji takiej recepty.

Resort przypomina, że zgodnie z przepisami, odmowa zrealizowania recepty może nastąpić jeżeli:

  1. wydanie produktu leczniczego może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
  2. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu niemedycznym;
  3. zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
  4. do dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;
  5. osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
  6. zachodzi uzasadnione podejrzenie, co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma.

- Natomiast to, że dwa charaktery pisma różnią się, może jak najbardziej powodować wątpliwości co do autentyczności recepty - pisze resort. - Takie stanowisko wynika z treści przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, że lekarze orzeka o stanie zdrowia określonej osoby, po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W konsekwencji ww. orzeczenia następuje wystawienie recepty.

W rezultacie zdaniem Ministerstwa Zdrowia wniosek, że za wystawienie recepty odpowiada jedna osoba oraz ilość osób jest w istocie problemem a nie wielość charakterów pisma, gdyż de facto bez dokonania ekspertyzy grafologicznej nie można ocenić czy charaktery pisma na recepcie są odmienne.

Źródło: NIA

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.