Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Porozumienie Zielonogórskie wzywa NFZ do zapłaty

Porozumienie Zielonogórskie wzywa NFZ do zapłaty

W środę 8 kwietnia, w Lubuskim Oddziale NFZ, przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego złożyli ponad 110 przedsądowych wezwań do zapłaty.

- Wezwania to akt naszej frustracji, bo porozumienie zawarte 7 stycznia 2015 roku w Warszawie pomiędzy PZ, Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia, nie jest realizowane – mówi Marek Twardowski - prezes Lubuskiego Porozumienia Zielonogórskiego.

Prezes NFZ zobowiązał się wtedy m.in. uwzględnić oświadczenia potwierdzające, że pacjenci są ubezpieczeni. Miały one być ważne przez trzy miesiące, a przychodnia miała otrzymywać za każdą z tych osób tzw. stawkę kapitacyjną. W przypadku większości tych pacjentów tak się jednak w nie stało.- Liczne pisma i spotkania pomiędzy Zarządem Lubuskiego Związku a dyrekcją LOW NFZ nic nie dały – mówi Marek Twardowski. - Nie pozwolimy się dłużej oszukiwać i w sposób przewidziany prawem będziemy dochodzić swoich racji. Z przykrością muszę też stwierdzić, że widzę niekorzystną zmianę w nastawieniu LOW NFZ do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej - znacznie bardziej zbiurokratyzowaną i sformalizowaną.

źródło: PZ

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...