Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Poseł pyta jak interpretować "aptekę dla aptekarza"?

Poseł pyta jak interpretować "aptekę dla aptekarza"?

Ireneusz Raś wystosował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o to jak powinny być interpretowane zapisy 'apteki dla aptekarza' w przypadku zmian osobowych w spółkach, które posiadają apteki.

Poseł zwraca uwagę, że zasady, które miały obowiązywać w przypadku nowo otwieranych aptek próbuje się przenieść na funkcjonujące podmioty. (fot. Shutterstock)

25 czerwca 2017 roku do polskiego obrotu prawnego weszła ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, nazywana również 'apteką dla aptekarza'.

- Celem ustawy wyrażonym w jej uzasadnieniu było wprowadzenie ograniczenia możliwości otwierania nowych aptek. W tym celu w ustawie zostały wprowadzone ograniczenia geograficzne oraz podmiotowe - pisze poseł Ireneusz Raś w swojej interpelacji do ministra zdrowia. - Zgodnie z zapisami nowelizacji zezwolenie na prowadzenie aptek, wydane przed wejściem w życie ustawy, miały zachować swoją moc.

Poseł zwraca uwagę, że zasady, które miały obowiązywać w przypadku nowo otwieranych aptek próbuje się przenieść na funkcjonujące podmioty. Jeżeli w składzie osobowym spółki prowadzącej apteki dochodzi do jakiejkolwiek zmiany, uznaje się, że spółka lub nowy wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz muszą spełniać wymogi znowelizowanej ustawy. Taka sytuacja dotyczy również zmian wynikających ze śmierci (wspólnika, udziałowca, akcjonariusza spółki prowadzącej aptekę).

- Na temat obowiązujących przepisów wypowiedział się m.in. śląski inspektor farmaceutyczny, Śląska Izba Aptekarska oraz główny inspektor farmaceutyczny, który, wydając interpretację do przepisów ustawy, podkreślił iż nie stanowi ona wiążącej wykładni prawa - pisze poseł Raś dodając, że interpretacja z dnia 3 października 2017 roku, która spotkała się z dość krytycznym przyjęciem.

W związku z zapisami ustawy, która w polskim porządku prawnym funkcjonuje od 6-ciu miesięcy, poseł kieruje do premiera takie oto pytania:

  • Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą śmierć wspólnika, udziałowca lub akcjonariusza podmiotu prowadzącego aptekę? Czy w takim wypadku obowiązują nowe rozwiązania zapisane w ustawie czy też nie, a jeśli obowiązują to proszę o wskazanie, które są to przepisy?

  • Czy każdy nowy wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz spółki prowadzącej aptekę musi być farmaceutą (wg śląskiego inspektora farmaceutycznego, TAK)?  • Czy nowy wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz może zostać wspólnikiem spółki prowadzącej więcej niż 4 apteki (wg głównego inspektora farmaceutycznego i Naczelnej Izby Aptekarskiej NIE)?

  • Jeżeli może, to czy ma znaczenie, ile już prowadzi aptek osobiście lub jako wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz?

  • Czy spółka osobowa lub kapitałowa posiadająca w dniu wejścia w życie ustawy zezwolenia na prowadzenie więcej niż 4 aptek może zwiększyć ich liczbę aż do osiągnięcia limitu 1% aptek w danym województwie?

  • Czy wskazanie uregulowania stosuje się w przypadku śmierci wspólnika, udziałowca lub akcjonariusza spółki prowadzącej apteki (wg wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zezwolenie wygasa jeżeli spadkobierca nie spełnia wymogów znowelizowanej ustawy, a może zezwolenie należy cofnąć)?

- Różnice w stosowaniu Prawa farmaceutycznego przez urzędy i brak odpowiedzi na fundamentalne zagadnienie regulujące działalność rynku aptekarskiego świadczą o porażce instytucji państwa w zakresie stanowienia i stosowania prawa. Dlatego też wydaje się uzasadnione moje wystąpienie z interpelacją - twierdzi poseł Ireneusz Raś.

Źródło: sejm.gov.pl

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...