Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Poseł pyta o mafię lekową

Poseł pyta o mafię lekową

Tomasz Kostuś - poseł Platformy Obywatelskiej - pyta Ministra Zdrowia o działania podjęte, aby ograniczyć występowania zjawiska nielegalnego handlu lekami. Poseł wskazuje a kolejne przypadki umarzania postępowań przez prokuraturę wobec przestępców wywożących leki za granicę.

Według najnowszych szacunków wartość nielegalnie wywożonych leków przekracza miliard złotych rocznie.

Tomasz Kostuś zwrócił się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie kompleksowej informacji podległego Panu Resortu nt. działań dotyczących walki z tzw. mafią lekową.

- Prawo farmaceutyczne penalizuje podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Ustawa w żadnym miejscu nie definiuje jednak pojęcia obrotu. Z powodu zaistniałej sytuacji kolejne postępowania w sprawie zabronionego prawem wywozu leków deficytowych z Polski zostają umorzone przez Prokuratury - czytamy w interpelacji posła PO. - Co więcej ustalenia śledczych nabierają coraz bardziej kuriozalnego wydźwięku, okazuje się bowiem, że przestępcą jest ten, kto dopiero zaczyna wywóz. Jeśli ktoś już uczynił z niego intratny biznes, postępowanie karne mu nie grozi. Co najwyżej zapłaci on karę administracyjną, stanowiącą namiastkę dochodów z tytułu prowadzenia tego procederu.

Zdaniem parlamentarzysty kwestia nielegalnego i niekontrolowanego wywozu leków poza granice naszego kraju, winna być przedmiotem pilnych działań Ministra Zdrowia. Według najnowszych szacunków wartość nielegalnie wywożonych leków przekracza miliard złotych rocznie. Ponadto, w związku z trwającym procederem w Polsce, dziś występuje problem z zakupem 185 medykamentów.

W związku z powyższym Tomasz Kostuś wzywa Ministra Konstantego Radziwiłła do wnikliwej analizy tej sprawy oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu ograniczenie tego niechlubnego procederu. Jednocześnie prosi o pilne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakimi danymi nt. nielegalnego wywozu leków poza granice Polski dysponuje Pan Minister i podległy Panu Resort? Jaka jest skala tego zjawiska? Jak często Pan Minister jest informowany o tego typu zdarzeniach?- Jakie działania podjęły podległe Panu służby w latach 2016-2017, by ograniczyć występowanie zjawiska nielegalnego handlu lekami i produktami medycznymi? Jak Pan Minister ocenia skuteczność tych działań?

- Jakie rozwiązania prawne planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia by skutecznie walczyć z tzw. mafią lekową?

- Czy Pan Minister będzie wnioskował o zaostrzenie przepisów karnych w taki sposób, by Prokuratury nie musiały umarzać postępowań prowadzonych w związku z tym procederem?

Źródło: sejm.gov.pl

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...