Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Posiedzenie ORA i DIA negatywnie oceniło działania Naczelnej Izby Aptekarskiej

Posiedzenie ORA i DIA negatywnie oceniło działania Naczelnej Izby Aptekarskiej

Tagi: 

16 czerwca 2016r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Członkowie ORA wraz z DIA we Wrocławiu bardzo negatywnie ocenili brak adekwatnych działań kierownictwa NIA w kwestiach, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego aptekarstwa.

Posiedzenie ORA i DIA negatywnie oceniło działania Naczelnej Izby Aptekarskiej

W trakcie tego posiedzenia członkowie Rady podjęli jednogłośnie rezolucje skierowane do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, które zostały podpisane osobiście przez wszystkich członków ORA DIA we Wrocławiu obecnych na posiedzeniu.

Wśród wielu tematów omawianych i dyskutowanych w trakcie tego posiedzenia, szczególną uwagę członkowie Rady poświęcili kilku zagadnieniom, w przypadku których kluczowe znaczenie ma koordynacja działań oraz wypracowanie odpowiedniej strategii na poziomie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Kwestiami omawianymi podczas posiedzenia były: egzekwowanie antykoncentracyjnych przepisów prawa farmaceutycznego, opinii prokuratora generalnego w przedmiocie niekonstytucyjności zakazu reklamy aptek, a orzeczeń WSA w Warszawie odmawiających samorządowi aptekarskiemu prawa do opiniowania przedsiębiorcy w postępowaniach dotyczących udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, również eliminacji nasilającego się zjawiska łamania prawa pracy przez właścicieli aptek oraz wyłączenia NIA z udziału w organach Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji Leków na prawach podmiotu współdecydującego.

- Brak zdecydowanych i skutecznych działań NIA wynikających przede wszystkim z braku wypracowanej strategii na poziomie NIA oraz koordynacji przez Izbę działań podejmowanych przez okręgowe izby aptekarskie, spowodowały wiele negatywnych konsekwencji - piszą dolnośląscy farmaceuci.Izba podaje przykład braku reakcji NIA na orzeczenia WSA w Warszawie odmawiające samorządowi aptekarskiemu prawa do opiniowania przedsiębiorcy w postępowaniach dotyczących udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Dodają - Dla członków ORA DIA niezrozumiały jest fakt, że w sytuacji, kiedy pojawiały się kolejne niekorzystne dla samorządu aptekarskiego orzeczenia WSA w Warszawie, nikt z Prezydium NRA nie zwrócił się o poradę i wsparcie do DIA, która zdobyła duże doświadczenie w postępowaniach prowadzonych zarówno przed WSA w Warszawie, jak i NSA.

Członkowie ORA i DIA we Wrocławiu podjęli w trakcie posiedzenia decyzję w wystosowaniu do prezes NRA odpowiednich rezolucji wraz z uzasadnieniem.

Źródło: dia.com.pl.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...