„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Posłanka opozycji pyta o 'aptekę dla aptekarza' i pomija istotne fakty...

Posłanka opozycji pyta o 'aptekę dla aptekarza' i pomija istotne fakty...

Joanna Scheuring-Wielgus wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której pyta ile polskich aptek podzieliło niedawno los poznańskiej apteki Galenica. Jej zdaniem ustawa Prawo farmaceutyczne w obecnym kształcie stwarza ryzyko powstania lokalnych monopoli...

Posłanka przywołuje też głośny na całą Polskę był przykład poznańskiej apteki Galenca. (fot. Wikipedia)

25 czerwca minionego roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, potocznie zwana ustawą o „aptece dla aptekarza”. Zakłada ona, iż nową aptekę otworzyć może jedynie farmaceuta, posiadający prawo do wykonania zawodu oraz, że będzie on mógł posiadać co najwyżej 4 apteki.

- Co więcej, wspomniana wyżej nowelizacja ustawy ustanawia kryteria demograficzne i geograficzne dla nowo powstałych aptek: można będzie je otworzyć jedynie w wypadku, w którym obsługiwać będzie co najmniej 3000 mieszkańców oraz znajdować się będzie w odległości minimum 500 metrów od kolejnego lokalu - pisze w swojej interpelacji posłanka Nowoczesnej, Joanna Scheuring-Wielgus.

Podawana przez nią informacja, nie do końca jest jednak zgodna z prawdą. Zgodnie z obecnymi przepisami nowe apteki mogą powstawać również w gminach gdzie na jedną taką placówkę przypada mniej niż 3000 mieszkańców, jednak z tym zastrzeżeniem, że odległość między aptekami musi wynosić co najmniej 1000 metrów.

- Ustawa Prawo farmaceutyczne w swoim obecnym kształcie ustanawia często niemożliwe do obejścia bariery na rynku aptek, a dodatkowo grozi powstaniem lokalnych monopoli - twierdzi posłanka Nowoczesnej. - Wybitny austriacki ekonomista Ludwig von Mises w swojej teorii monopolu zauważa, że „charakterystyczną cechą cen monopolistycznych jest ignorowanie życzeń konsumentów”. Faktycznie, według danych PEX Parma Sequence w okresie bezpośrednio po wejściu w życie ustawy (czerwiec - sierpień 2017 roku) ceny leków wzrosły o 4,1% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2016 (w przypadku leków nierefundowanych wydawanych na receptę jest to aż 6,4%).

Joanna Scheuring-Wielgus nie wspomina jednak, że zdaniem przedstawicieli wspomnianej firmy PEX PharmaSequence, którzy przyznaje, że zaobserwowany wzrost cen leków może mieć inne źródła niż AdA.

- Obecnie jest za wcześnie, aby jednoznacznie wskazać przyczyny obserwowanego wzrostu cen. Proste porównanie cen w analizowanych okresach na to nie pozwala. Niezbędne są dodatkowe analizy, badania oraz dane, które pojawią się wraz z upływem czasu - zapewnili Stefan Bogusławski i Jarosław Frąckowiak (czytaj więcej: Zarząd PEX: Wzrost cen leków może mieć inne źródła niż AdA).

Zdaniem posłanki Nowoczesnej nowelizacja ww. ustawy poskutkowała również spadkiem liczby wniosków o założenie nowych aptek. W lipcu minionego roku był to zaledwie jeden wniosek, przypadający na całą Polskę.- By zobrazować różnicę przed wejściem w życie nowych regulacji składano średnio 105 takich wniosków miesięcznie - twierdzi Scheuring-Wielgus opierając się na dane zebrane przez redakcję MGR.FARM (czytaj więcej: Apteczny krach? W lipcu tylko jeden wniosek na nową aptekę).

Posłanka przywołuje też głośny na całą Polskę był przykład poznańskiej apteki Galenca twierdząc, że po ponad pół wieku działalności musiała zostać zamknięta ze względu na brak przedłużenia umowy najmu z właścicielem lokalu, w którym się znajdowała. Apteka nie spełniła nowych kryteriów geograficznych i demograficznych.

Przypomnijmy jednak, że z końcem czerwca zlikwidowana została poznańska apteka Galenica, która działała w lokalu należącym do Izby Administracji Skarbowej. Ta nie przedłużyła właścicielce apteki umowy najmu, chcąc urządzić w lokalu biura dla swoich urzędników. Przeciwnicy ‘apteki dla aptekarza’ skrzętnie wykorzystali tę sytuację, jako przykład negatywnych skutków wprowadzania tej ustawy (czytaj więcej: Ofiara 'apteki dla aptekarza'... bo tak wygodnie?).

Głos w tej sprawie zabrała swego czasu nawet właścicielka wspomnianej apteki, kategorycznie zaprzeczając, by likwidacja Galeniki miała coś wspólnego z 'apteką dla aptekarza'.

- Zbieżność dat likwidacji Apteki Galenica i ustawy AdA jest przypadkowa. Nie życzę sobie, aby wykorzystywać mój przypadek do manipulowania opinią publiczną - pisała Elżbieta Taterczyńska (czytaj więcej: Właścicielka apteki Galenica zabiera głos).

W swojej interpelacji posłanka Nowoczesnej zadaje Ministrowi Zdrowia trzy pytania:

  • Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi na temat tego, ile aptek w skali kraju mogło podzielić los poznańskiej Galencii?
  • Czy Ministerstwo Zdrowia przed wprowadzeniem w życie regulacji dokonało analizy rozwiązań stosowanych w krajach Europy, gdzie w przeciągu ostatnich 20 lat 15 krajów złagodziło przepisy dotyczące barier wejścia na rynek aptekarski?
  • Czy Sz. P. Minister jest w stanie wskazać korzyści płynące z przeszło pół roku funkcjonowania wprowadzonej w czerwcu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne?

Źródło: sejm.gov.pl

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...