Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Posłowie naciskają na Ministra Zdrowia o dyżury aptek

Posłowie naciskają na Ministra Zdrowia o dyżury aptek

W krótkim czasie dwóch posłów z różnych ugrupowań wystosowało interpelacje do Ministra Zdrowia w sprawie dyżurów aptek. Domagają się oni nie tylko odpowiedzi na pytania, ale i podjęcia określonych działań. Te propozycje mogą nie spodobać się aptekarzom...

Treść interpelacji posła Kurzępy jest zaskakująco zbliżona do stanowiska, jakie niedawno w sprawie dyżurów aptek, zajął Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego.

Poseł Grzegorz Furgo z Nowoczesnej, napisał do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie czasu pracy aptek, która do resortu wpłynęła 21 lipca. Zwraca on uwagę, że przepisy dotyczące ustalania godzin pracy aptek, w taki sposób aby zaspokajały one potrzeby mieszkańców, są co najmniej problematyczne.

- Prawo farmaceutyczne stanowi, że to rada powiatu jest organem, do którego należy obowiązek ustalania godzin pracy aptek. Jednak to samo prawo nie wprowadza możliwości nakazania aptekom, czy też konkretnej aptece pracy np. w porze nocnej czy w dni świąteczne. Odmowa pracy przez aptekę we wskazanych porach nie uruchamia po stronie rady powiatu mechanizmu zdyscyplinowania czy nakazu pracy. Nie ma też takiego prawa inspektor farmaceutyczny właściwy dla danego obszaru. Mimo że prawo zezwala inspektorowi farmaceutycznemu na ingerencję w funkcjonowanie aptek, nie daje mu jednak narzędzi do egzekwowania godzin pracy. Te ustalenia zawsze są kompromisem, a po rotacji aptek decydujących się na ten system pracy widać, jak bardzo są temu niechętne - pisze Furgo i dodaje, że w wypadku dużego miasta nie jest to większym problemem, jednak w przypadku mniejszych stanowi wyraźne ograniczenie możliwości nabycia leków przez konsumentów.

W rezultacie poseł Nowoczesnej pyta Ministra Zdrowia, czy jego zdaniem ograniczenie możliwości wyegzekwowania nocnych godzin pracy aptek może stanowić niebezpieczeństwo dla pacjentów? Jednocześnie Grzegorz Furgo zapytuje o możliwość wprowadzenia przepisów umożliwiających radzie powiatu egzekwowanie od aptek dostosowanego do potrzeb czasu pracy, w tym nocnej?

O krok dalej idzie poseł Jacek Kurzępa z Prawa i Sprawiedliwości. On również wskazuje, że przepisy regulujące kwestie dyżurów aptek, są martwym prawem.

- Bardzo często bowiem ustalone uchwałami godziny dostępności aptek w porze nocnej nie są przestrzegane przez właścicieli aptek i pozostają zamknięte pomimo, że są zobligowane uchwałami do świadczenia usług w porze nocnej. Niekiedy właściciele aptek wyraźnie oświadczają, że pomimo określenia uchwałą godzin pracy aptek w porze nocnej, nie będą ich przestrzegać, powołując się głównie na względy ekonomiczne. W tym miejscu należy zauważyć, że czasami nie można odmówić słuszności tym argumentom. Niemniej jednak, w aktualnym stanie prawnym, ustawodawca daje wyraz założeniu, że ważniejszy jest interes mieszkańców i potrzeba zapewnienia szeroko pojętej ochrony zdrowia publicznego, niż interes ekonomiczny podmiotów prowadzących apteki - czytamy w jego interpelacji.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że treść interpelacji posła Kurzępy jest zaskakująco zbliżona do stanowiska, jakie niedawno w sprawie dyżurów aptek, zajął Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego (czytaj więcej: Dyżur apteki "pod telefonem" jest niewystarczający). Prawdopodobnie ma to związek z faktem, że miejscem urodzenia posła PiS jest Świebodzin, a sam trafi do Sejmu z ósmego okręgu wyborczego - Zielona Góra.

Poseł w swojej interpelacji wnosi do Ministra Zdrowia o podjęcie prac nad doprecyzowaniem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne jednocześnie zapytując, czy możliwym jest:- wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów dostępności do usług świadczonych przez apteki?

- wprowadzenie mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki stosowanie aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek, zwłaszcza w porze nocnej i święta?

- wprowadzenie mechanizmów faktycznej możliwości wpływania na sposób realizacji uchwał ws. rozkładu godzin pracy aptek przez adresatów tych uchwał, a co za tym idzie, możliwości egzekwowania od właścicieli aptek przestrzegania prawa?

Odnosząc się do ostatniego zapytania, poseł przypomina, że w obecnej rzeczywistości prawnej jedynym organem nadzoru nad aptekami jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, który w myśl art. 103 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, jedynie w przypadku „uporczywego” niezaspokajania potrzeb ludności w zakresie wydawania leków może cofnąć zezwolenie.

- Pragnę nadmienić, że nie chodzi tu o to, aby w danej miejscowości zamykać, likwidować apteki, tylko o to, aby skutecznie doprowadzić do przestrzegania prawa przez wszystkie podmioty.

Czy te rozwiązania przypadną do gustu aptekarzom?

Źródło: sejm.gov.pl

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...