W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Posłowie pytają o szczegóły nowelizacji ustawy refundacyjnej

Posłowie pytają o szczegóły nowelizacji ustawy refundacyjnej

Posłowie na Sejm RP Iwona Michałek, Grzegorz Piechowiak i Jacek Kurzępa są autorami interpelacji, w sprawie w sprawie nowelizacji tzw. ustawy refundacyjnej, która trafiła 28 września do Ministerstwa Zdrowia.

- W przedstawionym przez Ministerstwo projekcie nowelizacji tzw. ustawy refundacyjnej, która praktycznie nie podlegała zmianom od 2012 r. Ministerstwo przewiduje objęcie wyrobów medycznych takimi samymi zasadami finansowania jak leki – piszą posłowie. - Zmiany wyżej wskazanej ustawy są oczekiwane przez pacjentów od długiego czasu.

Według projektu producenci produktów medycznych, zgłaszając swoje produkty będą wnioskować o objęcie ich refundacją i ustaleniem urzędowej ceny zbytu. Później zostanie ustalona cena urzędowa, a następnie stworzona grupa limitowa i określona wysokość limitu finansowania. Powyżej tego limitu pacjent dopłaci we własnym zakresie.

- Nadto wg informacji medialnych nowelizacja "ustawy refundacyjnej", w resorcie zdrowia, ma zrewolucjonizować sposób tworzenia listy leków, do których dopłaca państwo. Do chwili obecnej leki dla pacjentów z chorobami bardzo rzadkimi miały małe szanse wejścia na listy redundancyjne – czytamy w interpelacji. - Nadto pojawiają się bonusy dla polskich firm dokonujących inwestycje w branży farmaceutycznej na terenie Polski.

W związku z powyższym troje posłów wnosi o udzielenie informacji i wyjaśnień w zakresie:

- Na czym będzie polegała zmiana ustawy refundacyjnej odnośnie refundacji leków na bardzo rzadkie choroby a jakie na choroby ultrarzadkie?

- Na czym będą polegały tzw. bonusy wprowadzone przy nowelizacji "ustawy refundacyjnej" dla firm inwestujących w polską gospodarkę i na czym będą polegały kryteria oceny?- Na czym będą polegały uproszczenia wprowadzone przez nowelizację "ustawy refundacyjnej" przy dodaniu nowego specyfiku do programu lekowego dla najciężej chorych pacjentów?

- Jakie zostaną wprowadzone reguły refundacji dla leków biopodobnych?

- Jakie zapisy w nowelizacji "ustawy refundacyjnej" pomogą ograniczyć nielegalnej sprzedaży leków za granicę?

- Czy możliwe będzie użycie i refundacja leków będących w trakcie rejestracji czy w trakcie badań klinicznych?

- Jakie wydatki spowoduje dla budżetu państwa nowelizacja "ustawy refundacyjnej"?

Źródło: sejm.gov.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...