Antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi (fot. Shutterstock)

Gluten gorszy od morfiny?

Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Postęp choroby Alzheimera szybszy u kobiet

Postęp choroby Alzheimera szybszy u kobiet

Tagi: 

Jak donoszą amerykańscy naukowcy, kobiety dotknięte chorobą Alzheimera mogą znacznie szybciej doświadczać procesów postępowania choroby niż mężczyźni.

W USA dwie trzecie chorych na Alzheimera to kobiety. Są one prawie dwukrotnie bardziej narażone na szybkie postępowanie choroby niż mężczyźni.

Naukowcy z Duke University zaprezentowali wyniki swoich badań, które obejmowały 141 kobiet oraz 257 mężczyzn w wieku około 70 lat cierpiących na chorobę Alzheimera. Obserwując powyższą grupę przez 8 kolejnych lat naukowcy odkryli, iż zdolności poznawcze kobiet dwukrotnie szybciej pogarszały się niż w grupie mężczyzn. Zdolności te oraz inna zdolności manualne badano testem psychologicznym przeprowadzanym corocznie w badanej grupie.Jak mówi Katherine Amy Lin z Duke University, kierownik badania, wyniki odmienny przebieg degeneracji pamięci u kobiet i mężczyzn zagrożonych chorobą Alzheimera. Przyczyna tych różnic pozostaje jednak nieznana.

Choroba Alzheimera dotyka na całym świecie około 44 miliony ludzi i liczba ta będzie wzrastać wraz ze starzeniem się całej ludzkiej populacji. Stąd konieczne jest dalsze badanie problemu przez specjalistyczne zespoły badawcze.

Najciekawsze jest jednak to, iż według producenta ulotka, która znalazła się w leku, została wcześniej zatwierdzona przez URPL (fot. Shutterstock)GIF wycofuje lek z powodu...

Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek Prezesa URPL wydał decyzję o wycofaniu z obrotu...

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako "tekst do odczytania". (fot. Shutterstock)Farmaceutka ukarana za udział w...

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w...

 Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. (fot. Shutterstock)O farmaceutach szpitalnych w senacie...

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego...

Jarosław Mateuszuk wyjaśnił, że przyczyn trudności z dostępem do leków może być wiele. (fot. TVP3 Białystok)Poza dużymi miastami problem braku...

Jarosław Mateuszuk, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, opowiadał wczoraj w...

Celem tego spotkania, jak twierdzi Janusz Cieszyński, było zinwentaryzowanie i spisanie wątpliwości, które mają farmaceuci. (fot. MGR.FARM)Wiceminister zdrowia na posiedzeniu NRA...

12 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Członkowie...