W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Powiaty nie chcą ustalać harmonogramów dyżurów aptek?

Powiaty nie chcą ustalać harmonogramów dyżurów aptek?

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego wydał po koniec czerwca stanowisko w sprawie obowiązku ustalania przez władze powiatów, harmonogramu dyżurów aptek. Konwent wskazuje, że obowiązek ten jest nieegzekwowalny, co stanowi argument za zmianą Prawa farmaceutycznego i zwolnieniem organów powiatu z tego obowiązku.

Konwent wskazuje, że ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

- Z przepisów ustaw o samorządzie powiatowym oraz prawo farmaceutyczne nie wynika możliwość nakazania konkretnej aptece przez Radę Powiatu określonego czasu pracy np. w porze nocnej czy w dni świąteczne - czytamy w stanowisku Konwentu. - Brak stosowania się aptek do ustalonego w drodze uchwały Rady Powiatu rozkładu pracy aptek nie powoduje powstania po stronie organów Powiatu kompetencji do dyscyplinowania aptek.

Autorzy stanowiska wskazują, że istnieją zapisy Prawa farmaceutycznego, które dają Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku, gdy nie zaspokaja ona w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Redakcja przepisy nie odnosi się jednak wprost do nierespektowania harmonogramu dyżurów.

- Powyższe stanowiłoby argument przemawiający za zmianą brzmienia wskazanego przepisu poprzez zwolnienie organów powiatu z obowiązku ustalania harmonogramu pracy aptek, skoro jest on nieegzekwowalny - czytamy w stanowisku. - Sama zresztą redakcja przepisu nakazująca Radzie Powiatu narzucić czas pracy aptekom jest niedostosowana do realnej praktyki wykonywania nakładanego na apteki obowiązku.

Konwent zwraca uwagę, że w istocie Rada Powiatu nie opracowuje harmonogramu pracy aptek, a pracy osób zatrudnionych w nich. Taka regulacja każdorazowo ingeruje w stosunki pracownicze, wkraczając w kompetencje pracodawcy jakim jest przedsiębiorca prowadzący działalność w formie aptek.

- Wymagana jest niezbędna analiza omawianych przepisów od strony faktycznego zapotrzebowania na dostępność usługi farmaceutycznej. Należy przy tym uwzględnić, iż zaspokajanie potrzeb nadzwyczajnych wymagających nagłej pomocy i możliwości uzyskania leku jest ściśle uzależnione od dostępności usług medycznych skorelowanych z pracą placówek farmaceutycznych - czytamy w stanowisku Kongresu. - W społecznościach, w ramach których brak jest całodobowej, całonocnej i świątecznej pomocy lekarskiej pomoc ta jest realizowana wyłącznie bezpośrednio przez zespoły ratownictwa medycznego i lekarzy pogotowia ratunkowego oraz w ramach funkcjonujących z reguły w siedzibie Powiatu dyżurujących placówek medycznych.

W miastach i gminach, w których brak jest dostępu do pomocy lekarskiej w sposób faktyczny i rzeczywisty nie jest realizowana również pomoc apteczna, bowiem racjonalnym wyborem klienta apteki jest zakup leku po konsultacji lekarskiej.Konwent wskazuje, że ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących apteki, bez uzasadnienia ekonomicznego.

- Przepis w aktualnym brzmieniu ma charakter działającego jedynie pozornie i w zasadzie jedynie powoduje skutek w postaci formalnego ograniczania nagrody swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w praktyce nie zabezpieczając interesów mieszkańców Powiatu, bowiem nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy kierując się własnym interesem ekonomicznym nie realizowali obowiązku nałożonych aktem prawa miejscowego - czytamy w stanowisku. - Tym samym omawiana regulacja prawna wymaga pilnej modyfikacji.

Całe stanowisko dostępne na stronie Związku Powiatów Polskich.

Źródło: zpp.pl

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...