Powołano Radę do spraw Zdrowia Publicznego | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Powołano Radę do spraw Zdrowia Publicznego

Powołano Radę do spraw Zdrowia Publicznego

Tagi: 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zostanie utworzona Rada do spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia oraz stanowić forum współdziałania w zakresie zdrowia publicznego.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że 26 października 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), która wejdzie w życie 3 grudnia 2015 r.

Minister zdrowia zwrócił się do organizacji i podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 14, z prośbą o wydelegowanie upoważnionych przedstawicieli tych instytucji do udziału w pracach Rady, z wyjątkiem organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 15 i 16. W celu wybrania przedstawicieli tych organizacji – tj. reprezentatywnych organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą do tych podmiotów o zgłaszanie kandydatów na członków Rady.Z uwagi na dużą liczbę organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia i jednoczesną chęć Ministerstwa Zdrowia do zaangażowania w dyskusję nad kształtem projektowanego i realizowanego od 2016 r. Narodowego Programu Zdrowia osoby, której udział w pracach Rady pozwoli na odzwierciedlenie punktu widzenia jak najszerszego grona tych organizacji, Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że do zgłoszenia można dołączać listy od władz organizacji pozarządowych (lub kopie pism potwierdzone za zgodność z oryginałem) popierające danego kandydata.

źródło: MZ

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.