Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Choć pojawiły się głosy, że farmaceuci zyskają uprawnienia w zakresie wykonywania szczepień, jak na razie nic nie wskazuje na to, by obecny status quo uległ zmianie (fot. Shutterstock)

Czas pomyśleć o grypie

Program stażu obejmuje 960 godzin dydaktycznych, które muszą być zrealizowane do końca marca. (fot. Shutterstock)

Udana praktyka zawodowa w 10...

Powołano Radę do spraw Zdrowia Publicznego

Powołano Radę do spraw Zdrowia Publicznego

Tagi: 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zostanie utworzona Rada do spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia oraz stanowić forum współdziałania w zakresie zdrowia publicznego.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że 26 października 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), która wejdzie w życie 3 grudnia 2015 r.

Minister zdrowia zwrócił się do organizacji i podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 14, z prośbą o wydelegowanie upoważnionych przedstawicieli tych instytucji do udziału w pracach Rady, z wyjątkiem organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 15 i 16. W celu wybrania przedstawicieli tych organizacji – tj. reprezentatywnych organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą do tych podmiotów o zgłaszanie kandydatów na członków Rady.Z uwagi na dużą liczbę organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia i jednoczesną chęć Ministerstwa Zdrowia do zaangażowania w dyskusję nad kształtem projektowanego i realizowanego od 2016 r. Narodowego Programu Zdrowia osoby, której udział w pracach Rady pozwoli na odzwierciedlenie punktu widzenia jak najszerszego grona tych organizacji, Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że do zgłoszenia można dołączać listy od władz organizacji pozarządowych (lub kopie pism potwierdzone za zgodność z oryginałem) popierające danego kandydata.

źródło: MZ

Śledczy przedstawili już 43-latce zarzuty, za które grozi jej teraz kara do 5 lat więzienia (fot. Shutterstock)Notoryczna fałszerka recept zatrzymana...

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi 43-latce, która sfałszowała recepty, a następnie na ich...

W weekend w internecie pojawiła się relacja przerażonej kobiety, która dostała wezwanie na policję w tej sprawie (fot. Shutterstock)Kobiety, który kupiły tabletki poronne...

Prawie dwa tysiące osób zostanie przesłuchanych w sprawie tabletek, które mogą prowadzić do...

Skarżący nie udowodnił w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości oraz nie przedstawił żadnych dowodów swoich twierdzeń, że reklama  jest obrzydliwa, szczególnie dla dzieci (fot. Shutterstock)"Każdy człowiek choć raz w życiu...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na spot radiowy dotyczący produktu Obstilax. Zdaniem...

Przepis mówiący w tytule zawodowym osoby wystawiającej receptę znajduje się w ustawie Prawo Farmaceutyczne i nie ulega zmianie (fot. Shutterstock)Nowe rozporządzenie w sprawie recept...

W czwartek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept....

W marcu Le Figaro opublikował apel do Ministerstwo Zdrowia, podpisany przez 124 przedstawicieli służby zdrowia, w którym zwrócili się o opinię Haute Autorité de Santé na temat skuteczności homeopatii. (fot. Shutterstock)Francuski Uniwersytet w Lille zawiesza...

Jak donosi serwis Aleteia, Wydział medycyny Uniwersytetu w Lille ogłosił, że w roku akademickim...