Powołano Zespół ds. opieki farmaceutycznej | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

Powołano Zespół ds. opieki farmaceutycznej

Powołano Zespół ds. opieki farmaceutycznej

Zarządzaniem ministra zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r. powołano Zespół ds. opieki farmaceutycznej. Przewodniczącym zespołu został Grzegorz Zagórny – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.

Z zarządzenia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej dowiadujemy się, że zastępcą została Małgorzata Szelachowska – Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia. Członkami natomiast:

-dr hab. Agnieszka Skowron – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny,
-dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
-Katarzyna Piotrowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia,
-Beata Ratajczyk – Główny Specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia,
-Ewa Warmińska – Główny Specjalista w Departamencie Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia,
-Melania Brzozowska – Główny Specjalista, koordynator ds. refundacji w Departamencie Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia,
-Dariusz Jarnutowski – Dyrektor Departamentu Ekonomiczno – Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia,
-dr n. med. Michał Brzeziński – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku,
-dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej,
-przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia,Zadaniem Zespołu jest wypracowanie projektu opieki farmaceutycznej, który podlegałby finansowaniu ze środków publicznych. Zespół na przygotowanie i przedłożenie dokumentu ministrowi zdrowia będzie miał 3 miesiące.

Źródło: MZ

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.