Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Powołano Zespół ds. opieki farmaceutycznej

Powołano Zespół ds. opieki farmaceutycznej

Zarządzaniem ministra zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r. powołano Zespół ds. opieki farmaceutycznej. Przewodniczącym zespołu został Grzegorz Zagórny – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.

Z zarządzenia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej dowiadujemy się, że zastępcą została Małgorzata Szelachowska – Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia. Członkami natomiast:

-dr hab. Agnieszka Skowron – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny,
-dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
-Katarzyna Piotrowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia,
-Beata Ratajczyk – Główny Specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia,
-Ewa Warmińska – Główny Specjalista w Departamencie Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia,
-Melania Brzozowska – Główny Specjalista, koordynator ds. refundacji w Departamencie Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia,
-Dariusz Jarnutowski – Dyrektor Departamentu Ekonomiczno – Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia,
-dr n. med. Michał Brzeziński – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku,
-dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej,
-przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia,Zadaniem Zespołu jest wypracowanie projektu opieki farmaceutycznej, który podlegałby finansowaniu ze środków publicznych. Zespół na przygotowanie i przedłożenie dokumentu ministrowi zdrowia będzie miał 3 miesiące.

Źródło: MZ

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...