Pracodawcy RP: zastrzeżenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Pracodawcy RP: zastrzeżenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Pracodawcy RP: zastrzeżenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Tagi: 

- W opinii Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej propozycja w obecnym kształcie może budzić obawy co do zgodności z Konstytucją RP w zakresie swobody prowadzenia działalność gospodarczej - czytamy w treści stanowiska Pracodawców RP.

- Nie zgadzamy się z założeniem, że budżet państwa stać de facto na nieograniczone finansowanie deficytu szpitali. Przyjęte w projekcie zapisy nie uwzględniają bowiem takich parametrów jak jakość zarządzania czy miejsce szpitala na mapie potrzeb zdrowotnych - uważają Pracodawcy RP.

- Zapisy o zakazie nabywania przez partnerów niepublicznych większościowego pakietu udziałów lub akcji publicznych szpitali oraz ograniczenie obrotu wierzytelnościami drastycznie pogorszą dostęp podmiotów publicznych do kapitału i podniosą koszt jego nabycia. Podobne skutki przyniesie nakaz reinwestowania zysków większościowo-publicznych szpitali w rozwój podmiotu leczniczego.

Pracodawcy RP negatywnie też opiniują propozycję wyłączenia podmiotów leczniczych spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wzmożenie kontroli podmiotów leczniczych nie tylko nie przyniesie nadzwyczajnych dochodów budżetowi NFZ, ale także zabierze ich pracownikom cenny czas, który mogliby przeznaczyć na leczenie.

Pracodawcy RP nie podzielają uproszczonej tezy, że szpitale są siedliskiem zła, manipulacji i przestępczości finansowej. Takie twierdzenie jest bardzo krzywdzące dla uczciwych jednostek sektora i ludzi, którzy go tworzą.Nie do zaakceptowania jest też w obecnym kształcie propozycja umożliwiająca samorządom kupowanie świadczeń medycznych. Idea sama w sobie jest jak najbardziej słuszna – ponieważ zaspokajanie potrzeb medycznych obywateli przez kupowanie świadczeń w podmiotach znajdujących się na terenie danego samorządu jest zrozumiałe i godne poparcia - uważają Pracodawcy RP.

- W naszej opinii nie jest lekarstwem założenie dodatkowego kagańca, potrzebne jest odbiurokratyzowanie systemu i przemyślane kształtowanie polityki zdrowotnej państwa. Głównym skutkiem proponowanego rozwiązania może okazać się dalszy wzrost kolejek" - informują.

źródło: Pracodawcy RP

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net