„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Pracodawcy RP: zastrzeżenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Pracodawcy RP: zastrzeżenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Tagi: 

- W opinii Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej propozycja w obecnym kształcie może budzić obawy co do zgodności z Konstytucją RP w zakresie swobody prowadzenia działalność gospodarczej - czytamy w treści stanowiska Pracodawców RP.

- Nie zgadzamy się z założeniem, że budżet państwa stać de facto na nieograniczone finansowanie deficytu szpitali. Przyjęte w projekcie zapisy nie uwzględniają bowiem takich parametrów jak jakość zarządzania czy miejsce szpitala na mapie potrzeb zdrowotnych - uważają Pracodawcy RP.

- Zapisy o zakazie nabywania przez partnerów niepublicznych większościowego pakietu udziałów lub akcji publicznych szpitali oraz ograniczenie obrotu wierzytelnościami drastycznie pogorszą dostęp podmiotów publicznych do kapitału i podniosą koszt jego nabycia. Podobne skutki przyniesie nakaz reinwestowania zysków większościowo-publicznych szpitali w rozwój podmiotu leczniczego.

Pracodawcy RP negatywnie też opiniują propozycję wyłączenia podmiotów leczniczych spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wzmożenie kontroli podmiotów leczniczych nie tylko nie przyniesie nadzwyczajnych dochodów budżetowi NFZ, ale także zabierze ich pracownikom cenny czas, który mogliby przeznaczyć na leczenie.

Pracodawcy RP nie podzielają uproszczonej tezy, że szpitale są siedliskiem zła, manipulacji i przestępczości finansowej. Takie twierdzenie jest bardzo krzywdzące dla uczciwych jednostek sektora i ludzi, którzy go tworzą.Nie do zaakceptowania jest też w obecnym kształcie propozycja umożliwiająca samorządom kupowanie świadczeń medycznych. Idea sama w sobie jest jak najbardziej słuszna – ponieważ zaspokajanie potrzeb medycznych obywateli przez kupowanie świadczeń w podmiotach znajdujących się na terenie danego samorządu jest zrozumiałe i godne poparcia - uważają Pracodawcy RP.

- W naszej opinii nie jest lekarstwem założenie dodatkowego kagańca, potrzebne jest odbiurokratyzowanie systemu i przemyślane kształtowanie polityki zdrowotnej państwa. Głównym skutkiem proponowanego rozwiązania może okazać się dalszy wzrost kolejek" - informują.

źródło: Pracodawcy RP

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...