Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Pracownicy aptek reklamowali na Facebooku konkurs plastyczny dla dzieci. Właściciel zapłaci karę...

Pracownicy aptek reklamowali na Facebooku konkurs plastyczny dla dzieci. Właściciel zapłaci karę...

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ukarał sieć aptek za umieszczenie na Facebooku plakatu reklamującego konkurs plastyczny dla dzieci. Co ciekawe plakat pojawił się na profilu pracowników aptek należących do sieci, a nie oficjalnej stronie apteki...

Przedsiębiorca poinformował, że umieszczenie plakatu na portalu społecznościowym Facebook nie miało na celu dotarcia do potencjalnych klientów apteki. (fot. Shutterstock)

Do Podkarpackiego WIF wpłynęło pismo informujące o pojawieniu się "w internecie na stronie Facebook" informacji o konkursie plastycznym dla dzieci organizowanym przez sieć aptek. Na zwycięzców konkursu były przewidziane nagrody rzeczowe, a przeznaczony był od na dzieci do 12 lat. Reklama ta miała formę plakatu, gdzie dodatkowo pojawiły się informacje o nagrodach i możliwości ich odbioru w aptece przez wszystkie dzieci biorące udział w konkursie.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął w tej sprawie postępowanie z urzędu i wezwał właściciela aptek do złożenia wyjaśnień. Ten przesłał pismo, w którym stwierdził, że konkurs plastyczny nie stanowi działania o charakterze reklamowym.

Przedsiębiorca stanął na stanowisku, że trudno zakwalifikować jako reklamę, działanie apteki polegające na zorganizowaniu konkursu dla dzieci do lat 12, a zatem skierowanego do osób nie będących potencjalnymi klientami aptek.

Zwrócił też uwagę, że konkurs w żaden sposób nie odnosił się do produktów leczniczych i nie wiązał możliwości udziału w konkursie z dokonaniem żadnej transakcji w aptece. Również nagrody przewidziane w konkursie nie stanowiły produktów leczniczych.

- Należy wskazać, że nawet temat przedmiotowego konkursu plastycznego nie był również w żaden sposób związany z działalnością aptek, zdrowie ani też produktami leczniczymi czy wyrobami medycznymi - czytamy w treści decyzji WIF. - Tym samym nie sposób przypisać przedmiotowym działaniom zamiaru osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści w tym zwiększenia obrotów apteki, który to zamiar jest nieodłącznym elementem działań reklamowych.

Dodatkowo przedsiębiorca poinformował, że umieszczenie plakatu na portalu społecznościowym Facebook nie miało na celu dotarcia do potencjalnych klientów apteki, ponieważ plakat umieszczony został na profilu pracowników oraz ich wąskiego grona znajomych, który nie jest oficjalnym profilem apteki.

- Strona poinformowała również, że organizując konkurs plastyczny nie miała na celu podjęcia żadnych działań reklamowych zmierzających do osiągnięcia zysku, a jedynym jej celem było sprawienie radości najmłodszym dzieciom, które czerpały z wykonania prac plastycznych ogromną radość. Niemiej jednak wobec wątpliwości co do charakteru konkursu jakie powziął P. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny natychmiast post dotyczący konkursu został usunięty z prywatnego profilu naszych pracowników - czytamy wyjaśnienia przedsiębiorcy w treści decyzji WIF.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał jednak, że konkurs jest jedną z form reklamy. Zwrócił uwagę, że w sprawie konkursów publikowanych w Internecie wypowiedział się Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 31 lipca 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 1146/15 „uczestnictwo prowadzonej przez skarżącą apteki ogólnodostępnej "(…)" w konkursie "(…)" jest komunikowane publicznie. Poprzez Internet i materiały informacyjne konkurs docierał do nieokreślonego kręgu potencjalnych klientów apteki, co niewątpliwie miało na celu zwiększenie obrotu apteki biorącej w nim udział.”, w tym samym wyroku w dalszej części Sąd wskazał, iż „konkurs "(…)" jest jedną z form reklamy. Konkursy tego rodzaju służą przyciągnięciu nowych klientów i zatrzymaniu starych, a w rezultacie mają za zadanie doprowadzenie do wzrostu sprzedaży produktów w aptece”.

Celem konkursu, w którym apteka brała udział było wywołanie u klienta stanu emocjonalnego zaangażowania. Kształtowanie swego rodzaju więzi pomiędzy klientem, a przedsiębiorcą prowadzi w rezultacie do wzrostu sprzedaży oferowanych towarów, często osłabiając pozycję konkurencji, jak również zapewniając bezpłatną reklamę - uznał Podkarpacki WIF.

W jego ocenie jedną z form reklamy są internetowe zachęty, których celem jest pozyskanie grupy lojalnych klientów, regularnie nabywających towary lub korzystających z usług apteki, kształtowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów, obniżki kosztów dotarcia do klienta z kolejną ofertą, jak również rozpoznanie potrzeb klientów.

W rezultacie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał w tej sprawie aż trzy decyzje administracyjne, które dotyczyły złamania zakazu reklamy przez 11 aptek i 1 punkt apteczny. W każdym z przypadków nałożona została kara finansowa - jej wysokość została zanonimizowana.

Sygn. akt FARZ-DA.8523.36.2016
Sygn. akt FARZ-DA.8523.37.2016
Sygn. akt FARZ-DA.8523.38.2016

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...