Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Problem dyżurów rozwiążą apteki szpitalne? Jest projekt...

Problem dyżurów rozwiążą apteki szpitalne? Jest projekt...

Wkrótce światło dzienne ujrzy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia. Nasza redakcja miała już okazję się z nim zapoznać. Jedna z ciekawszych propozycji zmian, otwiera furtkę do zaopatrywania przez apteki szpitalne pacjentów, korzystających z całodobowych świadczeń zdrowotnych...

Czy takie rozwiązanie rozwiąże problem dyżurów aptek? (fot. Shutterstock)

Dzięki uprzejmości redakcji Dziennika Gazety Prawnej nasza redakcja miała okazję zapoznać się projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. O części ze znajdujących się w nim zapisów napisał dzisiaj Patryk Słowik z DGP (czytaj więcej: Zmiany w zakazie reklamy aptek i możliwość stosowania leków wstrzymanych w obrocie). My natomiast chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo ciekawy zapis, który dotyczy funkcjonowania aptek szpitalnych…

Obecnie w ustawie Prawo farmaceutyczne znajduje się art. 106 ust. 3, mówiący o tym kogo może zaopatrywać w leki apteka szpitalna. A są to:

  1. podmioty lecznicze wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej działalności apteki;

  2. pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także pacjentów korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym;

  3. pacjentów, którym wydano zgodę na pokrycie kosztów tego leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o którym mowa w dziale II w rozdziale 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.W projekcie nowelizacji, z którym miała okazję zapoznać się nasza redakcja, dodaje się do tej listy jeszcze jeden punkt, którego treść brzmi następująco:

  • "pacjentów, jeżeli jest to niezbędne do kontynuowania leczenia poza zakładem leczniczym, w którym udzielono świadczenia szpitalnego lub stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne i istnieje realne niebezpieczeństwo, że niezaopatrzenie pacjenta w produkty lecznicze uniemożliwi kontynuowanie leczenia poza zakładem leczniczym.”;

To bardzo ciekawa zmiana w kontekście dyżurów aptek. Oto bowiem wprowadza się zmianę, która umożliwia aptekom szpitalnym zaopatrywanie w leki pacjentów, jeśli jest to niezbędne do kontynuowania leczenia poza zakładem leczniczym, w którym udzielono np. całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne. Innymi słowy pacjenci korzystający z pomocy doraźnej w nocy lub święta, będą mogli otrzymywać leki na kontynuację terapię bezpośrednio z apteki szpitalnej - nie będę musieli szukać z receptą otwartej i dyżurującej w tym czasie apteki, wyznaczonej w tym celu przez Radę Powiatu.

Czy takie rozwiązanie rozwiąże problem dyżurów aptek?

Opracowanie: ŁW

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...