W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Projekt rozporządzenia MZ ws. specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Projekt rozporządzenia MZ ws. specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Do konsultacji społecznych skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Przedmiotem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie szkolenia specjalizacyjnego oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r.

Projekt rozporządzenia MZ ws. specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Śląska Izba Aptekarska prosi farmaceutów o przesyłanie uwag do Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Rozporządzenie określa wykaz dziedzin farmacji, w których możliwe jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, jak również wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach oraz wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych.

Ponadto, ujęty został w nim wykaz specjalności, w których farmaceuta, posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z programem.

W Rozporządzeniu ujęto też zakres danych zawartych w elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego, zwanej dalej „EKS”, zakres informacji, wprowadzanych do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Opisano również szczegółowy sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów oraz ustalania jego wyników, wzór dyplomu specjalisty, włączając w to wysokość opłaty za PESF.

Projektowane przepisy nie uwzględniają dziedziny specjalizacji – zdrowie środowiskowe, a w jej miejsce wprowadzają nową – radiofarmację. Wykreślenie dziedziny – zdrowie środowiskowe związane jest z brakiem zasadności utrzymywania przepisu umożliwiającego odbywanie przez farmaceutę szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, podczas gdy do dnia dzisiejszego żadna z jednostek szkolących prowadzących szkolenia specjalizacyjne farmaceutów nie uruchomiła szkolenia w tym zakresie.Wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, podane w projekcie Rozporządzenia:

1) analityka farmaceutyczna;
2) bromatologia;
3) farmacja apteczna;
4) farmacja kliniczna;
5) farmacja przemysłowa;
6) farmacja szpitalna;
7) farmakologia;
8) lek roślinny;
9) mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna;
10) radiofarmacja;
11) toksykologia;
12) zdrowie publiczne.

Uwagi można zgłaszać do 15 sierpnia 2016 roku na adres e-mailowy .

Link do rozporządzenia.

Źródło: rcl.gov.p

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...