Projekt zmian w zakazie reklamy aptek. Czy tak będzie wyglądał? | mgr.farm
Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Racjonalnie skomponowane jadłospisy w większości przypadków są w stanie zapewnić organizmowi dostarczenie wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Projekt zmian w zakazie reklamy aptek. Czy tak będzie wyglądał?

Projekt zmian w zakazie reklamy aptek. Czy tak będzie wyglądał?

Zdaniem Izby Gospodarczej "Farmacja Polska" Zakaz reklamy aptek przynosi szkodę dla pacjenta w postaci utrudnienia dostępu do informacji oraz powoduje kompletną blokadę rozwojową dla aptek, których jakakolwiek działalność odróżniająca od innych placówek rozumiana jest jako reklama. Organizacja zaproponowała nowe brzmienie zakazu...

Wiele aptek deklarowało akces do programu Karty Dużej Rodziny, oferując obniżenie cen na produkty nierefundowane o 15%. (fot. Shutterstock)

Izba Gospodarcza "Farmacja Polska" zaproponowała nowe brzmienie przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek, w trakcie konsultacji publicznych nowelizacji prawa farmaceutycznego, która w najbliższą środę będzie prezentowana podczas posiedzenia Komisji Zdrowia (druk 2386). Propozycja ta nie została przez resort zdrowia uwzględniona w nowelizacji, bowiem zdaniem Ministerstwa wymagała ona szerokich konsultacji, które znacznie przesunęłyby w czasie wdrożenie pilnych zmian ujętych w przedmiotowej nowelizacji.

- W najbliższym czasie przewidywana jest całościowa nowelizacja przedmiotowej ustawy, podczas której przedstawione propozycje zostaną wzięte pod uwagę - napisało Ministerstwo Zdrowia.

Zaproponowane zmiany w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, mają na celu usunięcie wątpliwości związanych z obowiązywaniem zakazu reklamy aptek poprzez:

 • rezygnację z rozróżniania reklamy apteki i reklamy działalności apteki, jako kompletnie zbędnego

 • doprecyzowanie, iż zakaz dotyczy działań kierowanych do pacjenta

 • doprecyzowanie, iż zakaz dotyczy działań prowadzonych poza lokalem apteki

 • wyraźne wskazanie, jakich działań nie uważa się za reklamę apteki.

- Ze względu na zakaz reklamy, w Polsce większość działań aptek i farmaceutów na rzecz pacjentów traktuje się jako łamanie prawa. W ten sposób marnotrawi się potencjał aptek jako placówek ochrony zdrowia, dysponujących wysoko wykwalifikowanym personelem. Ponad 14 tysięcy aptek mogłoby skutecznie promować profilaktykę zdrowotną - czytamy w uzasadnieniu IG "Farmacja Polska".

Zdaniem organizacji jak w soczewce ułomności ortodoksyjnego rozumienia zakazu reklamy widać było przy Karcie Dużej Rodziny (KDR). Ministerstwo Pracy, rodzice oraz samorządy byli bardzo zainteresowani przyłączeniem aptek do programu KDR. Na przeszkodzie zaangażowaniu aptek w program stała obecna konstrukcja i interpretacja art. 94a Prawa farmaceutycznego, następujące w całkowitym oderwaniu od interesu pacjentów.

Działanie aptek w ramach KDR wspierałoby określony cel społeczny, jakim jest zwiększenie dostępności do leków rodzinom wielodzietnym, szczególnie w sytuacji gdy – zgodnie z aktualnymi danymi GUS – zakup leków jest poważnym obciążeniem finansowym dla co drugiej polskiej rodziny. Dodatkowo Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 13 lipca 2015 r. nt. polityki rodzinnej skrytykowała program KDR właśnie za brak zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych rodzin wielodzietnych m.in. ochronę zdrowia i zaopatrzenie w leki.

- Na marginesie można wskazać, że wiele aptek deklarowało akces do programu, oferując obniżenie cen na produkty nierefundowane o 15%, jednak – jako jedyna grupa przedsiębiorców – spotkały się z odmową z powodu obaw o naruszenie art. 94a (pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2015 r.). Na podobnej zasadzie apteki zrzeszone w organizacja branżowych (PharmaNet, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” deklarują obecnie udział w programie dotyczącym leków nierefundowanych, który mógłby być komplementarny do rządowego programu darmowych leków dla seniorów 75+. Program taki mógłby być prowadzony pod auspicjami MZ - pisze IG "Farmacja Polska".Co zatem proponuje organizacja? Izba Gospodarcza "Farmacja Polska" chce, aby w art 91a pojawiły się następujące zapisy:

 1. Zabroniona jest reklama działalności aptek lub punktów aptecznych odnosząca się do produktów refundowanych.

 2. Zabroniona jest reklama działalności aptek lub punktów aptecznych do pacjenta, prowadzona poza lokalem apteki lub punktu aptecznego.

  Nie uważa się za reklamę komunikacji dotyczącej:

  a. nazwy, znaku handlowego, lokalizacji, godzin pracy oraz danych kontaktowych apteki lub punktu aptecznego;
  b. działań skutkujących obniżeniem odpłatności pacjenta za produkty nierefundowane;
  c. programów ubezpieczeń zdrowotnych, w tym ubezpieczeń lekowych;
  d. świadczonych przez aptekę usług związanych z profilaktyką, ochroną zdrowia lub opieką farmaceutyczną;
  e. programów promocji zdrowia polegających na monitorowaniu, ocenie stanu zdrowia, jego zagrożeń oraz jakości życia pacjenta, w tym porad dotyczących stosowania produktów leczniczych, ich ceny, dostępności lub szkodliwych interakcji;
  f. produktów dostępnych w aptece, punkcie aptecznym lub w ramach sprzedaży wysyłkowej w tym o ich cenie, zgodnie z przepisami o reklamie tych produktów.

 3. Zabroniona jest reklama działalności placówek obrotu pozaaptecznego odnosząca się do produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 4. Główny Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.

 5. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1-3 Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.

 6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

 7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego, może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe formy działalności apteki i punktów aptecznych, które nie stanowią reklamy, o której mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę rolę apteki
Źródło: sejm.gov.pl

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net