„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Promocja w aptece: Kupon 20 zł jeśli nie zrealizujesz u nas recepty w 24 godziny

Promocja w aptece: Kupon 20 zł jeśli nie zrealizujesz u nas recepty w 24 godziny

Karę w wysokości 20 000 zł nałożył na aptekę Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, za dość nietypową formę promocji. Apteka obiecywała kupony o wartości 20 zł, w przypadku gdyby nie udało się w niej zrealizować recepty w ciągu 24 godzin...

Przedsiębiorca przyznał, że zrealizowano w ten sposób 300 kuponów. (fot. Shutterstock)

Decyzję w tej sprawie wydał Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pod koniec listopada 2017 r. Apteka została ukarana za kolportowanie ulotek informujących o możliwości otrzymania w niej kuponów o wartości 20 złotych w przypadki braku realizacji recepty w czasie 24 godzin. Kara za taką formę łamania zakazu reklamy aptek wyniosła 20 000 zł.

W trakcie postępowania właściciel apteki zapewniał, że kupony wydawane pacjentom, których recept nie udało się zrealizować w ciągu 24 godzin, nie upoważniały do jakichkolwiek zniżek i mogły być wykorzystywane wyłącznie przy zakupie produktów nierefundowanych. Jednocześnie przedsiębiorca przyznał, że zrealizowano w ten sposób 300 kuponów, a w związku z programem nie była prowadzona dystrybucja jakichkolwiek ulotek informujących o możliwości otrzymania w aptece wspomnianych kuponów.

Wielkopolski WIF uznał jednak, że już samo dystrybuowanie kuponu, który upoważnia do otrzymania konkretnej kwoty pieniężnej na zakup leków nierefundowanych stanowi naruszenie zakazu reklamy aptek, a opatrzenie takiego materiału logotypem i nazwą apteki tylko wzmacnia przeświadczenie, że ich celem było przyciągnięcie potencjalnych klientów. Pacjent mają do wyboru ofertę apteki, w której nie uzyska rekompensaty w razie niezrealizowania recepty w określonym czasie i ofertę apteki, w której taki gwarant uzyska, wybierze placówkę, w której usługa będzie dla niego korzystniejsza.Uwzględniając całość materiału dowodowego, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że przedsiębiorca naruszył przepis art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zakazujący prowadzenia reklamy aptek. Ustalając wysokość kary finansowej dla apteki, WIF wziął pod uwagę stopień i okoliczności naruszeni zakazu oraz czasokres prowadzenia niedozwolonej reklamy oraz jej formę. W tym kontekście uznano, że wysokość kary 20 000 zł, jest adekwatna do stopnia naruszenia prawa i szkodliwości czynu.

Pełna treść decyzji dostępna jest pod tym adresem.

Źródło: wif.poznan.ibip.pl

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...