Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Promocja w aptece: Kupon 20 zł jeśli nie zrealizujesz u nas recepty w 24 godziny

Promocja w aptece: Kupon 20 zł jeśli nie zrealizujesz u nas recepty w 24 godziny

Karę w wysokości 20 000 zł nałożył na aptekę Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, za dość nietypową formę promocji. Apteka obiecywała kupony o wartości 20 zł, w przypadku gdyby nie udało się w niej zrealizować recepty w ciągu 24 godzin...

Przedsiębiorca przyznał, że zrealizowano w ten sposób 300 kuponów. (fot. Shutterstock)

Decyzję w tej sprawie wydał Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pod koniec listopada 2017 r. Apteka została ukarana za kolportowanie ulotek informujących o możliwości otrzymania w niej kuponów o wartości 20 złotych w przypadki braku realizacji recepty w czasie 24 godzin. Kara za taką formę łamania zakazu reklamy aptek wyniosła 20 000 zł.

W trakcie postępowania właściciel apteki zapewniał, że kupony wydawane pacjentom, których recept nie udało się zrealizować w ciągu 24 godzin, nie upoważniały do jakichkolwiek zniżek i mogły być wykorzystywane wyłącznie przy zakupie produktów nierefundowanych. Jednocześnie przedsiębiorca przyznał, że zrealizowano w ten sposób 300 kuponów, a w związku z programem nie była prowadzona dystrybucja jakichkolwiek ulotek informujących o możliwości otrzymania w aptece wspomnianych kuponów.

Wielkopolski WIF uznał jednak, że już samo dystrybuowanie kuponu, który upoważnia do otrzymania konkretnej kwoty pieniężnej na zakup leków nierefundowanych stanowi naruszenie zakazu reklamy aptek, a opatrzenie takiego materiału logotypem i nazwą apteki tylko wzmacnia przeświadczenie, że ich celem było przyciągnięcie potencjalnych klientów. Pacjent mają do wyboru ofertę apteki, w której nie uzyska rekompensaty w razie niezrealizowania recepty w określonym czasie i ofertę apteki, w której taki gwarant uzyska, wybierze placówkę, w której usługa będzie dla niego korzystniejsza.Uwzględniając całość materiału dowodowego, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że przedsiębiorca naruszył przepis art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zakazujący prowadzenia reklamy aptek. Ustalając wysokość kary finansowej dla apteki, WIF wziął pod uwagę stopień i okoliczności naruszeni zakazu oraz czasokres prowadzenia niedozwolonej reklamy oraz jej formę. W tym kontekście uznano, że wysokość kary 20 000 zł, jest adekwatna do stopnia naruszenia prawa i szkodliwości czynu.

Pełna treść decyzji dostępna jest pod tym adresem.

Źródło: wif.poznan.ibip.pl

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...