ProphylaktikoS: jednakowe oznakowanie aptek i uregulowanie sprzedaży pozaaptecznej | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

ProphylaktikoS: jednakowe oznakowanie aptek i uregulowanie sprzedaży pozaaptecznej

ProphylaktikoS: jednakowe oznakowanie aptek i uregulowanie sprzedaży pozaaptecznej

Fundacja ProphylaktikoS apeluje do ministra zdrowia o wprowadzenie jednakowego oznakowania placówek aptecznych, uregulowanie sprzedaży leków OTC i suplementów oraz ich reklamy.

- Ustawa refundacyjna wprowadziła zakaz reklamy aptek. Apteki, a w szczególności sieci apteczne, zaczęły szukać różnych sposobów, by wyróżniać się w stosunku do innych aptek działających na rynku. Jedną z tych form jest całkowita dowolność oznakowania zewnętrznego apteki, powodująca często kłopoty pacjentów z rozpoznaniem apteki.
Proponujemy określenie standardów oznakowania apteki wspólnym znakiem, jednakowym dla wszystkich podmiotów działających na rynku - pisze prezes zarządu Lech Rutkowski oraz mgr farm. Maria Głowniak.

Zwracają się również o podjęcie interwencji w uregulowaniu handlu lekami OTC i suplementami.- W reklamach często występują osoby przedstawiane jako lekarze, spoty nagrywane są często w gabinetach lekarskich, co ewidentnie sugeruje wyjątkowe właściwości lecznicze danego specyfiku. Oburzające jest dopuszczanie do udziału w reklamach dzieci, które wypowiadają teksty dla siebie niezrozumiałe - tego typu reklamy są nieetyczne - podkreślają członkowie Fundacji.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj.

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net