Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

W reklamie leku OTC nie może wystąpić farmaceuta ani osoba sugerująca, że jest farmaceutą (np. ubrana w biały fartuch i odgrywająca scenę wewnątrz apteki; używająca zwrotu: „zalecam produkt X moim pacjentom”) (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w reklamie

Wydawanie leków Rx na życzenia pacjenta w celu zatrzymania go u siebie nie tylko zaciera granice prawidłowego funkcjonowania aptek (fot. Shutterstock)

Kodeks czego?

Przedsiębiorca w Wielkopolsce dostał 5 lat na otwarcie apteki

Przedsiębiorca w Wielkopolsce dostał 5 lat na otwarcie apteki

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu wydał od początku roku 11 promes zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Jeden z przedsiębiorców, którzy je otrzymali, zyskał dzięki temu nawet pięć lat na otwarcie apteki...

Promesa ma charakter decyzji administracyjnej i mowa o niej w art. 37am prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu pojawiły się decyzje dotyczące udzielenia promesy zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W sumie wielkopolski WIF udzielił ich od początku roku aż 11. Zdecydowana większość to efekt wniosków złożonych przez przedsiębiorców w czerwcu - tuż przed wejściem w życie "apteki dla aptekarza".

Promesa ma charakter decyzji administracyjnej i mowa o niej w art. 37am prawa farmaceutycznego. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą w dziedzinie podlegającej zezwoleniu, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane „promesą”. W promesie można uzależnić udzielenie zezwolenia od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielania zezwoleń, określonych przepisami ustawy.

W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy
  • wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków podanych w promesie,
  • wnioskodawca nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
  • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.Jedna z promes udzielonych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest ważna 5 lat. Oznacza to, że przedsiębiorca - niezależnie od tego czy spełnia kryteria "apteki dla aptekarza" - będzie mógł otworzyć swoją aptekę nawet w 2022 roku.

Źródło: wif.poznan.ibip.pl

Występowanie niespełniających norm i sfałszowanych leków jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Leki fałszywe i substandardowe zalewają...

W krajach rozwijających się nawet połowę leków na rynku stanowią produkty niepełnowartościowe i...

Minister Zdrowia w wywiadzie dla Gazety Polskiej przekonuje też, że w kwestii nielegalnego wywozu leków poczyniono szereg legislacyjnych działań, które uniemożliwiają już ten proceder. (fot. MGR.FARM)Koncerny farmaceutyczne wykorzystują...

W wywiadzie dla Gazety Polskiej, Minister Zdrowia stwierdził, że koncerny farmaceutyczne...

Pilotaż e-recepty ruszył w maju w dwóch miastach. Obecnie trwa jego pierwsza faza obejmująca głównie sprawdzenie oprogramowania (fot. Ministerstwo Zdrowia)Lekarka wystawiła blisko 2 tys. e-...

Od uruchomienia w Siedlcach i Skierniewicach pilotażu elektronicznych recept, wystawiono ich już...

Wątpliwości w sprawie decyzji Urzędu Produktów Leczniczych wyraził Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii oraz Komisja ds. Produktów Leczniczych (fot. Shutterstock)Czy ketoprofen bez recepty stanowi...

"Mimo, że minął rok o tej decyzji, nadal nie do końca jest jasne, jak lek o tak silnym działaniu...

 Ofertę współpracy franczyzowej ma m.in. sieć aptek Dbam o Zdrowie, Apteka Centrum Zdrowia, Apteka Nowa Farmacja oraz Dr Zdrowie (fot. Shutterstock)Franczyza apteczna w Polsce zamiera?

Zdaniem serwisu Wiadomości Handlowe, w Polsce franczyza apteczna zamarła, podczas gdy w Rosji...