5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Przepisy o uprawnieniach techników trzeba dostosować do rzeczywistości

Przepisy o uprawnieniach techników trzeba dostosować do rzeczywistości

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia kwestię uprawnień techników farmaceutycznych w kontekście substancji bardzo silnie działających i przekonuje, że dotyczące ich przepisy muszą być zaktualizowane.

Co najmniej od 16 lat, na podstawie ww. przepisu technik farmaceutyczny nie jest uprawniony do wydawania z aptek określonych grup leków.

W odpowiedzi na interpelację posłanki Małgorzaty Pępek, Ministerstwo Zdrowia pokazuje nieaktualność przepisów Prawa farmaceutycznego, określających uprawnienia techników farmaceutycznych do wydawania leków z substancjami bardzo silnie działającymi (czytaj więcej: Uporządkowanie czy ograniczenie uprawnień techników farmaceutycznych?).

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne - określający uprawnienia techników farmaceutycznych - funkcjonuje w niezmienionym brzmieniu od początku istnienia tej ustawy opublikowanej w 2001 r.

- Co najmniej od 16 lat, na podstawie ww. przepisu technik farmaceutyczny nie jest uprawniony do wydawania z aptek określonych grup leków - tłumaczy w odpowiedzi na poselską interpelację, Katarzyna Głowała, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Przepis ten stanowi, że technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,2) substancje odurzające,

3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P - określone w odrębnych przepisach.

Proponowana zmiana tego przepisu - polegająca głównie na wskazaniu jako źródła wykazu leków bardzo silnie działających w Farmakopei, wymaga dostosowania przedmiotowego przepisu do rzeczywistości. A jest ona taka, że od kilku lat Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie określa substancji bardzo silnie działających takich jak np.: atropina, adrenalina, misoprostol, pilocarpina, vinblastyna w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast substancje te są określone w Farmakopei Polskiej, którą wydaje ten sam Organ czyli Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jak tłumaczy Głowała na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451 ze zm.) opracowywanie i wydawanie Farmakopei Polskiej oraz ogłaszanie, w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, daty od której obowiązują wymagania w niej określone, należy do zadań Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Organem opiniodawczo-doradczym w tym zakresie jest Komisja Farmakopei, zaś Departament Farmakopei koordynuje ww. procesy oraz w nich aktywnie uczestniczy.

Źródło: sejm.gov.pl

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...