Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Przewaga liczebna techników nad farmaceutami uniemożliwi prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach?

Przewaga liczebna techników nad farmaceutami uniemożliwi prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach?

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach policealnych, nie jest wystarczający do nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego świadczenia usług farmaceutycznych w aptece na miarę wyzwań XXI wieku. Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom sprawowanie opieki farmaceutycznej.

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

W odpowiedzi na interpelację posła Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącą wznowienia kształcenia techników farmaceutycznych (czytaj więcej: Silne leki w punktach aptecznych? Tego chcą posłowie.), sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, poinformowała, że nie jest planowane złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o ponowne wprowadzenie do klasyfikacji zawodu szkolnictwa zawodowego zawodu technik farmaceutyczny.

Decyzja o zamknięciu kształcenia w tym zawodzie została podjęta już w 2014 r. To na wniosek ówczesnego Ministra Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej wprowadził do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przepisy, na mocy których, począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodzie technik farmaceutyczny.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach policealnych, nie jest wystarczającym okresem kształcenia do nabycia nowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego świadczenia usług farmaceutycznych w aptece na miarę wyzwań XXI wieku.

- W przypadku postrzegania apteki jako miejsca realizacji usług farmaceutycznych istotne jest skupienie się na indywidualnym pacjencie i jego problemach z farmakoterapią, co umożliwia zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie ograniczenia chorobowości i umieralności związanej ze stosowaniem leków - twierdzi wiceminister zdrowia. - Bardzo ważnym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad potrzebami lekowymi pacjenta. Zadanie to realizuje się przez identyfikowanie, rozwiązywanie i zapobieganie mogącym wystąpić problemom lekowym, które mogą lub mogłyby utrudniać pomyślne zaspokojenie celów farmakoterapii u danego pacjenta i tym samym uzyskanie pozytywnych jej efektów.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że tak postrzegana rola apteki prowadzi do uzyskania określonych wyników poprawiających zdrowie pacjenta i jakość jego życia. W związku z powyższym zasadnym jest aby osobą realizującą tak rozumiane usługi farmaceutyczne był przygotowany w toku studiów wyższych, trwających ponad 5 lat, farmaceuta a nie absolwent szkoły policealnej.

- Zatem, model apteki oparty na wykonywaniu świadczeń opieki farmaceutycznej przez farmaceutów z zachowaniem obecnych uprawnień zawodowych techników farmaceutycznych wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, jest optymalnym rozwiązaniem - pisze przedstawicielka ministerstwa zdrowia. - Brak równowagi kadrowej w systemie ochrony zdrowia tj. znacząca przewaga liczbowa techników farmaceutycznych uniemożliwi realizację tego modelu i może przyczynić się do zastąpienia farmaceutów technikami farmaceutycznymi, co z uwagi na krótszy i programowo inny cykl kształcenia, uniemożliwi osiągnięcie wyników poprawiających zdrowie pacjenta i jakość jego życia.

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej.W związku z powyższym nie jest planowane złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o ponowne wprowadzenie do klasyfikacji zawodu szkolnictwa zawodowego zawodu technik farmaceutyczny.

- Obecna bardzo liczna grupa techników farmaceutycznych będzie miała zachowane uprawnienia wynikające z obecnie obowiązujących przepisów - zapewnia Józefa Szczurek-Żelazko. - Technicy farmaceutyczni nadal będą mieli prawo wykonywać swój zawód w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych i innych miejscach właściwych dla kwalifikacji technika farmaceutycznego.

Zamknięcie kształcenia w tym zawodzie w żaden sposób nie skutkuje negatywnie dla osób, które uzyskały lub – do czasu wygaszenia przedmiotowego kształcenia – uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

Źródło: sejm.gov.pl

Jedna z farmaceutek próbowała sprawcę powstrzymać przed wyjściem z apteki z łupem, ale została przez niego brutalnie odepchnięta (fot. Shutterstock)Zatrzymano złodzieja, który dwa razy...

Policjanci zatrzymali 29-latka podejrzewanego o dokonanie kradzieży z rozbojem w jednej z aptek...

Zdaniem lekarzy szczepienie jest zabiegiem i musi zostać poprzedzone wnikliwym badaniem pacjenta (fot. Shutterstock)Lekarze: Szczepienie w aptece? Nie ma...

"Nie ma akceptacji środowiska lekarskiego dla pomysłu przeprowadzania szczepień przez...

Farmaceuci są zgodni, że w takich sytuacjach najbardziej zgubna jest rutyna - zarówno po stronie pracowników aptek, jak i pielęgniarek podających szczepionki (fot. Shutterstock)Gdy farmaceuta się pomyli, to na głowie...

Szerokim echem w środowisku farmaceutów obił się niedawny wyrok Sądu Rejonowego w Zamościu....

Firmy często przekazują dziennikarzom informacje prasowe na nośnikach danych, lecz zazwyczaj są to tanie pendrive’y. (fot. Shutterstock)Laptop jako podarunek od koncernu...

Rok 2015. Gabinet głównego inspektora farmaceutycznego (GIF). Wchodzi do niego wysoki rangą...

Apteki mają trudności z zaspokojeniem potrzeb pacjentów, a dostawcy, hurtownicy i producenci nie nadążają z produkcją i dostawą szczepionek (fot. Shutterstock)Szczepienia w aptekach? To działa aż za...

Apteki w Australii nie nadążają z zamawianiem szczepionek przeciw grypie - to wynik ogromnego...