Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Przez rok 50 wniosków na nowe apteki. Na terenach wiejskich ich ubywa...

Przez rok 50 wniosków na nowe apteki. Na terenach wiejskich ich ubywa...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia podstawowe miejsce zaopatrzenia w produkty lecznicze na terenach wiejskich stanowią punkty apteczne, nie zaś apteki. Dlatego według resortu zdrowia malejąca liczba aptek na wsiach nie ma wpływu. Dlatego pomimo tego, że bilans liczby aptek na terenach wiejskich i w miastach do 100 tys. mieszkańców jest ujemny (spadek liczby o 104 apteki), nie nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności do usług aptecznych poza dużymi aglomeracjami.

Skala wzrostu zamkniętych aptek na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach w okresie obowiązywania „apteki dla aptekarza” jest niewielka i będzie podlegała cyklicznemu monitoringowi. (fot. Shutterstock)

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację Joanny Augustynowskiej w sprawie zamykania aptek na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach. Posłanka prosiła resort o dokładne informacje dotyczące liczby wniosków na nowe apteki wpłynęły w okresie obowiązywania "apteki dla aptekarza" oraz liczby aptek zamkniętych i otwartych w tym czasie.

Podsekretarz stanu Marcin Czech poinformował, że okresie od 1 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2018 r. złożono ogółem nowych 50 wniosków o uruchomienie apteki. W tym czasie otwartych zostało 376 aptek (w tym 210 zostało otwartych na terenach wiejskich i w miastach do 100 tys. mieszkańców). W analizowanym okresie zamknięte zostały 492 apteki, z czego 314 na terenach zakwalifikowanych jako wiejskie i w miastach do 100 tys. mieszkańców.

- Wskazać zatem należy, iż pomimo tego, że bilans liczby aptek na terenach wiejskich i w miastach do 100 tys. mieszkańców jest ujemny (spadek o 104 apteki), nie nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności do usług aptecznych poza dużymi aglomeracjami - pisze przedstawiciel ministerstwa zdrowia. - W tym kontekście podkreślenia także wymaga, iż podstawowym miejscem zaopatrzenia społeczeństwa w produkty lecznicze na terenach wiejskich stanowią punkty apteczne, nie zaś apteki.

Marcin Czech wskazuje, że przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, zwanej także „apteką dla aptekarza” zostały wprowadzone na mocy poselskiego projektu ustawy, który miał na celu m.in. ustanowienie zasad równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowanie pacjentom, w ten sposób, równego dostępu do usług farmaceutycznych.

- Mimo tego, iż to nie Ministerstwo Zdrowia było inicjatorem wprowadzenia przedmiotowych regulacji – stan związany z liczbą aptek jest monitorowany przez resort na podstawie danych pozyskiwanych bezpośrednio z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, a także z rejestru aptek prowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - pisze podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia.Zapewnia on, że aktualnie skala wzrostu zamkniętych aptek na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach w okresie obowiązywania „apteki dla aptekarza” jest niewielka i będzie podlegała cyklicznemu monitoringowi.

Przypomnijmy, że malejąca liczba aptek na terenach wiejskich została podniesiona przez ZPA PharmaNET jako argument dowodzący porażki "apteki dla aptekarza". Organizacja wskazuje, że po wejściu w życie nowych przepisów, miesięcznie zamyka się w Polsce ok. 80-90- aptek, a otwiera 30-40, wobec ponad 100 miesięcznie przed wejściem w życie regulacji. Dodatkowo spadek liczby aptek chwilowo amortyzowany jest faktem złożenia około 1 tys. wniosków o otwarcie nowej apteki do czerwca 2017 roku, a więc przed zamknięciem rynku. Wnioski te są sukcesywnie realizowane, powodując, że wciąż otwiera się w Polsce około 30 - 40 aptek miesięcznie (czytaj więcej: PharmaNET: Samorząd aptekarski prezentuje swobodne podejście do faktów i arytmetyki).

Samorząd aptekarski z kolei odpiera te zarzuty twierdząc, że to właśnie niektóre sieci stały za znikającymi aptekami na wsiach i w małych miejscowościach. Powodując odpływ personelu i pacjentów w pośredni sposób zubażały tereny najsłabiej zaopatrzone w leki (czytaj więcej: NIA: Dzięki "AdA" naruszenie prawa to dla właściciela apteki "bilet w jedną stronę").

Źródło: sejm.gov.pl

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...