W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Przeżywalność pacjentów utrzymywanych przy życiu przez mechaniczną wentylację

Przeżywalność pacjentów utrzymywanych przy życiu przez mechaniczną wentylację

Tagi: 

Wraz z postępem cywilizacyjnym, zwiększyła się liczba pacjentów, których życie zależy od podłączenia do respiratora. Celem badania było usystematyzowanie podejścia do długoterminowej przeżywalności pacjentów.

Do przeglądu zostały włączone prace opublikowane od 1988 do 2013 roku, bez względu na język artykułu, dotyczące dorosłych pacjentów, u których zastosowano mechaniczną wentylację przez okres dłuższy niż 14 dni. Podczas metaanalizy zastosowano metody oceny ryzyka oparte na skali Newcastle-Ottawa. W badaniu przeprowadzono również analizę wrażliwości opartą o jakość publikacji i kraj pochodzenia.

Do analizy zakwalifikowano 124 badania z 16 krajów. 39 badań dostarczało informacji na temat śmiertelności rok po podłączeniu do urządzenia mechanicznej wentylacji, która wynosiła 59%. Śmiertelność pacjentów po opuszczeniu szpitala wynosiła 29%. Odsetek pacjentów, którzy zostali zwolnieni do domów wynosił 19%, jednak tylko 50% osób udało się odłączyć od respiratora.Mimo tego, że stosunkowo duża liczba osób została wypuszczona ze szpitala, mniej niż połowa chorych zdołała przetrwać jeden rok. Przyszłe badania powinny skupić się na zoptymalizowaniu procesu selekcji pacjentów, u których zastosowana będzie przedłużona mechaniczna wentylacja respiratorem. Dzięki zaprzęgnięciu dowodów naukowych do procesu podejmowania decyzji klinicznych, możliwe będzie poprawienie procedur kwalifikujących pacjentów do uczestnictwa w terapii z przedłużoną mechaniczną wentylacją.

Źródło: http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600%2815%2900150-2/fulltext

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...