"Przykasówka" w aptece to naruszenie prawa farmaceutycznego | mgr.farm
Jednym z poplarniejszych mitów jest stwierdzenie, że skuteczność furaginy zwiększa stosowanie jej razem z witaminą C. (fot. Shutterstock)

6 mitów o zakażeniu dróg...

Zidentyfikowano pięć powtarzalnych skupisk pacjentów chorych na cukrzycę, u których stwierdzono istotnie różne charakterystyki pacjentów i ryzyko powikłań cukrzycowych. (fot. Shutterstock)

Nowe spojrzenie na cukrzycę

Pacjent przychodząc do lekarza z jednej strony chciałby być obsłużony na wysokim poziomie (i ma do tego prawo!), ale wchodząc do gabinetu zakłada, że tak się nie stanie. (fot. Shutterstock)

Konował, jędza i sprzedawca

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

"Przykasówka" w aptece to naruszenie prawa farmaceutycznego

"Przykasówka" w aptece to naruszenie prawa farmaceutycznego

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem, oznaczonych hasłami "Super cena", "Wyprzedaż" i "Ceny od 1 zł" narusza art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Śląski WIF nałożył na aptekę za takie działania karę 8 000 zł.

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył na aptekę karę w wysokości 8 000 zł, za stwierdzone podczas kontroli planowej naruszenia art. 94s ust. 2 (zakaz reklamy aptek) ustawy Prawo Farmaceutyczne. Wszystkie naruszenia dotyczyły tego co działo się w izbie ekspedycyjnej apteki.

W trakcie kontroli WIF stwierdził, że w aptece prowadzono niedozwoloną reklamą poprzez:

  • wyłożenie w izbie ekspedycyjnej ww. apteki gazetki reklamowej, w której umieszczono zapis: „OFERTA WAŻNA od 10.04 do 23.04.2017r. lub "do wyczerpania zapasów”, a także zdjęcia produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków wraz z krótkim opisem i ceną

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej dwóch plakatów, przedstawiającego zdjęcia produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety wraz z ich krótkim opisem i podaną ceną oraz napisem, a także logo apteki

  • oznakowanie koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem, wystawionych w izbie ekspedycyjnej, napisami „Super cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł”

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki małych plakatów przedstawiających zdjęcia produktów leczniczych, wraz z krótkim opisem oraz ceną;

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej ww. apteki plakatu, na którym umieszczono napis: „Wytwarzamy leki recepturowe”, „Zapytaj farmaceutę o szczegóły”

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej plakatu zawierającego treść: „– 20% na wybrane produkty”

  • umieszczenie przy stanowisku kasowym małego plakatu zawierającego treść: „Informujemy o możliwości nabycia tańszych zamienników leków”, „O szczegóły zapytaj farmaceutę”, a także logo apteki

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej wywieszek cenowych, które obok umieszczonej ceny zawierały treść „Promocja” oraz logo aptekiW trakcie kontroli kierownik apteki sporządził oświadczenie, w którym wyjaśniał, że obecne w aptece materiały marketingowe stanowią własność innego podmiotu i zostały umieszczone zgodnie z wytycznymi przedsiębiorcy prowadzącego aptekę.

Dokonując analizy gazetki reklamowej, WIF stwierdził, że ma ona formę dwudziestoczterostronicowej gazetki, w której w tzw. modułach reklamowych zamieszczono zdjęcia produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków, 6 wraz z ich krótkim opisem oraz podaną ceną sprzedaży. Na pierwszej stronie gazetki umieszczono napis „Oferta ważna od 10.04 do 23.04.2017 lub do wyczerpania zapasów”. Na dole każdej strony zamieszczono tekst ostrzeżenia dla pacjentów: „Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu” oraz napis: „Wysoka jakość w dobrej cenie”, a także logo. Ponadto w gazetce na stronie 2 zamieszczono krótki artykuł redakcyjny. Do gazetki dołączono ulotkę, zawierającą zdjęcia produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych wraz z krótkim opisem i ceną oraz treść: „ZŁAP SUPER CENĘ!”.

- Przedmiotowa gazetka reklamowa oraz plakaty w atrakcyjny sposób podawały informacje o prezentowanych w nich różnych artykułach oraz wskazywały ceny sprzedaży. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stoi na stanowisku, że dla pacjenta (przeciętnego konsumenta otrzymującego komunikat w kontekście powszechnie stosowanych praktyk marketingowych na rynku), który znajduje gazetkę reklamową w aptece wraz z cenami produktów, naturalnym jest przyjęcie, że gazetka taka dotyczy tej apteki, a ceny w niej przedstawione są cenami obowiązującymi w aptece. Należy również zwrócić uwagę na podanie w gazetce i na plakatach okresu obowiązywania oferty „Oferta ważna od 10.04 do 23.04.2017 lub do wyczerpania zapasów”, który wskazuje na zawężoną w czasie możliwość dokonania zakupu prezentowanych w gazetce produktów po podanych w niej cenach. Ponadto do gazetki dołączono ulotkę, na której obok zdjęć produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych wraz z krótkim opisem i ceną umieszczono komunikat „ZŁAP SUPER CENĘ!”, mający na celu zainteresowanie klientów atrakcyjną ceną, a w konsekwencji skłonienie ich do zakupów. W gazetce nie podano danych adresowych apteki, w której była wyłożona, jednak umieszczone zostało w niej logo apteki. To samo logo zostało umieszczone na szyldzie umieszczonym nad wejściem do apteki - czytamy w treści decyzji WIF.

Inspekcja stwierdziła też, że umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny.

- Powyższe określenia wskazują wprost, że w przedmiotowej aptece pacjent może nabyć produkty w bardzo korzystnych cenach. Ponadto określenia te bezspornie mają charakter reklamowy, ponieważ ich celem jest zachęcenie potencjalnego odbiorcy przekazu do zainteresowania się proponowanymi artykułami, a w konsekwencji do dokonania zakupu tych towarów - można przeczytać w decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Zdaniem Śląskiego WIF również treść plakatu „Wytwarzamy leki recepturowe”, „Zapytaj farmaceutę o szczegóły” nie ma charakteru neutralnej informacji. Ponadto wprowadza odbiorcę w błąd, ponieważ zgodnie z definicją sformułowaną w art. 2 pkt 42 ustawy Prawo farmaceutyczne: „wytwarzaniem produktu leczniczego - jest każde działanie prowadzące do powstania produktu leczniczego, w tym zakup i przyjmowanie w miejscu wytwarzania przez wytwórcę materiałów używanych do produkcji, produkcja, dopuszczanie do kolejnych etapów wytwarzania, w tym pakowanie lub przepakowywanie oraz magazynowanie i dystrybucja wytwarzanych produktów leczniczych objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, a także czynności kontrolne związane z tymi działaniami”. Z treści art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy wynika, że działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania produktu leczniczego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.

- Konieczne jest zatem podkreślenie faktu, iż w aptece ogólnodostępnej leki recepturowe są „sporządzane”, a nie jak wskazano w treści plakatu „wytwarzane”. Należy też zwrócić uwagę, że sporządzanie leków recepturowych jest usługą farmaceutyczną, a obowiązek jej świadczenia dotyczy wszystkich aptek. Umieszczenie plakatu o ww. treści może wprowadzać w błąd pacjentów i sugerować, że obowiązek sporządzania leków recepturowych nie dotyczy wszystkich aptek. Niewątpliwie informacja taka reklamowała działalność właśnie tej apteki i wyróżniała ją wśród innych aptek - pisze WIF.

Postępowania w sprawie stwierdzonych naruszeń zostało ostatecznie umorzone, ponieważ apteka dostosowała się do nakazu zaprzestania niedozwolonej reklamy apteki. WIF nie odstąpił jednak od nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej, która wyniosła 8 000 zł.

Cała treść decyzji WIF dostępna jest pod TYM ADRESEM.

Źródło: bip.wif.katowice.pl

Zdaniem Wielkopolskiego WIF taka konstrukcja obu reklam wzmaga przekonanie, że realizacja obu ogłoszeń miała na celu promowanie apteki. (fot. Shutterstock)40 000 zł kary dla apteki za reklamę w...

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 40 000 zł na...

W założeniu projektu, poza opieką ginekologiczną, czyli badaniami, w tym również USG oraz fachową poradą, jest również wystawianie recept oraz współpraca z aptekami. (fot. Shutterstock)Prezydent Poznania chce aptek "...

Apteki realizujące recepty na tabletki "dzień po" oraz darmowa całodobowa opieka ginekologiczna...

Konieczna okazała się interwencja strażaków, którzy wstępnie zidentyfikowali ciecz jako kwas masłowy. (fot. Shutterstock)Trzy gdańskie apteki zaatakowane. Ktoś...

W czwartek wieczorem ktoś rozpylił w trzech gdańskich aptekach substancję o ostrym i...

Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że korzysta z ustawowych przerw w pracy na odpoczynek. (fot. Shutterstock)Wielka Brytania: tylko co piąty...

Zdecydowana większość farmaceutów pracujących w brytyjskich szpitalach nie jest zadowolona z...

W tej sprawie jednoznacznie ustalono, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia zakazu reklamy apteki. (fot. Shutterstock)Informacja o lokalizacji i godzinach...

Karę w wysokości 5000 zł będzie musiał zapłacić właściciel apteki, który na przełomie listopada...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.