Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

"Przykasówka" w aptece to naruszenie prawa farmaceutycznego

"Przykasówka" w aptece to naruszenie prawa farmaceutycznego

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem, oznaczonych hasłami "Super cena", "Wyprzedaż" i "Ceny od 1 zł" narusza art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Śląski WIF nałożył na aptekę za takie działania karę 8 000 zł.

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył na aptekę karę w wysokości 8 000 zł, za stwierdzone podczas kontroli planowej naruszenia art. 94s ust. 2 (zakaz reklamy aptek) ustawy Prawo Farmaceutyczne. Wszystkie naruszenia dotyczyły tego co działo się w izbie ekspedycyjnej apteki.

W trakcie kontroli WIF stwierdził, że w aptece prowadzono niedozwoloną reklamą poprzez:

  • wyłożenie w izbie ekspedycyjnej ww. apteki gazetki reklamowej, w której umieszczono zapis: „OFERTA WAŻNA od 10.04 do 23.04.2017r. lub "do wyczerpania zapasów”, a także zdjęcia produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków wraz z krótkim opisem i ceną

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej dwóch plakatów, przedstawiającego zdjęcia produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety wraz z ich krótkim opisem i podaną ceną oraz napisem, a także logo apteki

  • oznakowanie koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem, wystawionych w izbie ekspedycyjnej, napisami „Super cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł”

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki małych plakatów przedstawiających zdjęcia produktów leczniczych, wraz z krótkim opisem oraz ceną;

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej ww. apteki plakatu, na którym umieszczono napis: „Wytwarzamy leki recepturowe”, „Zapytaj farmaceutę o szczegóły”

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej plakatu zawierającego treść: „– 20% na wybrane produkty”

  • umieszczenie przy stanowisku kasowym małego plakatu zawierającego treść: „Informujemy o możliwości nabycia tańszych zamienników leków”, „O szczegóły zapytaj farmaceutę”, a także logo apteki

  • umieszczenie w izbie ekspedycyjnej wywieszek cenowych, które obok umieszczonej ceny zawierały treść „Promocja” oraz logo aptekiW trakcie kontroli kierownik apteki sporządził oświadczenie, w którym wyjaśniał, że obecne w aptece materiały marketingowe stanowią własność innego podmiotu i zostały umieszczone zgodnie z wytycznymi przedsiębiorcy prowadzącego aptekę.

Dokonując analizy gazetki reklamowej, WIF stwierdził, że ma ona formę dwudziestoczterostronicowej gazetki, w której w tzw. modułach reklamowych zamieszczono zdjęcia produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków, 6 wraz z ich krótkim opisem oraz podaną ceną sprzedaży. Na pierwszej stronie gazetki umieszczono napis „Oferta ważna od 10.04 do 23.04.2017 lub do wyczerpania zapasów”. Na dole każdej strony zamieszczono tekst ostrzeżenia dla pacjentów: „Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu” oraz napis: „Wysoka jakość w dobrej cenie”, a także logo. Ponadto w gazetce na stronie 2 zamieszczono krótki artykuł redakcyjny. Do gazetki dołączono ulotkę, zawierającą zdjęcia produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych wraz z krótkim opisem i ceną oraz treść: „ZŁAP SUPER CENĘ!”.

- Przedmiotowa gazetka reklamowa oraz plakaty w atrakcyjny sposób podawały informacje o prezentowanych w nich różnych artykułach oraz wskazywały ceny sprzedaży. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stoi na stanowisku, że dla pacjenta (przeciętnego konsumenta otrzymującego komunikat w kontekście powszechnie stosowanych praktyk marketingowych na rynku), który znajduje gazetkę reklamową w aptece wraz z cenami produktów, naturalnym jest przyjęcie, że gazetka taka dotyczy tej apteki, a ceny w niej przedstawione są cenami obowiązującymi w aptece. Należy również zwrócić uwagę na podanie w gazetce i na plakatach okresu obowiązywania oferty „Oferta ważna od 10.04 do 23.04.2017 lub do wyczerpania zapasów”, który wskazuje na zawężoną w czasie możliwość dokonania zakupu prezentowanych w gazetce produktów po podanych w niej cenach. Ponadto do gazetki dołączono ulotkę, na której obok zdjęć produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych wraz z krótkim opisem i ceną umieszczono komunikat „ZŁAP SUPER CENĘ!”, mający na celu zainteresowanie klientów atrakcyjną ceną, a w konsekwencji skłonienie ich do zakupów. W gazetce nie podano danych adresowych apteki, w której była wyłożona, jednak umieszczone zostało w niej logo apteki. To samo logo zostało umieszczone na szyldzie umieszczonym nad wejściem do apteki - czytamy w treści decyzji WIF.

Inspekcja stwierdziła też, że umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny.

- Powyższe określenia wskazują wprost, że w przedmiotowej aptece pacjent może nabyć produkty w bardzo korzystnych cenach. Ponadto określenia te bezspornie mają charakter reklamowy, ponieważ ich celem jest zachęcenie potencjalnego odbiorcy przekazu do zainteresowania się proponowanymi artykułami, a w konsekwencji do dokonania zakupu tych towarów - można przeczytać w decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Zdaniem Śląskiego WIF również treść plakatu „Wytwarzamy leki recepturowe”, „Zapytaj farmaceutę o szczegóły” nie ma charakteru neutralnej informacji. Ponadto wprowadza odbiorcę w błąd, ponieważ zgodnie z definicją sformułowaną w art. 2 pkt 42 ustawy Prawo farmaceutyczne: „wytwarzaniem produktu leczniczego - jest każde działanie prowadzące do powstania produktu leczniczego, w tym zakup i przyjmowanie w miejscu wytwarzania przez wytwórcę materiałów używanych do produkcji, produkcja, dopuszczanie do kolejnych etapów wytwarzania, w tym pakowanie lub przepakowywanie oraz magazynowanie i dystrybucja wytwarzanych produktów leczniczych objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, a także czynności kontrolne związane z tymi działaniami”. Z treści art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy wynika, że działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania produktu leczniczego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.

- Konieczne jest zatem podkreślenie faktu, iż w aptece ogólnodostępnej leki recepturowe są „sporządzane”, a nie jak wskazano w treści plakatu „wytwarzane”. Należy też zwrócić uwagę, że sporządzanie leków recepturowych jest usługą farmaceutyczną, a obowiązek jej świadczenia dotyczy wszystkich aptek. Umieszczenie plakatu o ww. treści może wprowadzać w błąd pacjentów i sugerować, że obowiązek sporządzania leków recepturowych nie dotyczy wszystkich aptek. Niewątpliwie informacja taka reklamowała działalność właśnie tej apteki i wyróżniała ją wśród innych aptek - pisze WIF.

Postępowania w sprawie stwierdzonych naruszeń zostało ostatecznie umorzone, ponieważ apteka dostosowała się do nakazu zaprzestania niedozwolonej reklamy apteki. WIF nie odstąpił jednak od nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej, która wyniosła 8 000 zł.

Cała treść decyzji WIF dostępna jest pod TYM ADRESEM.

Źródło: bip.wif.katowice.pl

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...