Przywracanie naturalnej odporności przeciwrakowej | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

Przywracanie naturalnej odporności przeciwrakowej

Przywracanie naturalnej odporności przeciwrakowej

Tagi: 

Naukowcy z Institut Pasteur and Inserm skutecznie zwiększyli zdolność przenikania komórek odpornościowych do wnętrza guza, a przez to zwiększyli sprawność układu immunologicznego względem nowotworu.

W artykule opublikowanym na łamach magazynu Nature Immunology zespół badawczy wykazał, iż ich sposób immunostymulacji w połączeniu z dostępnymi obecnie immunoterapiami efektywnie niszczył komórki rakowe.

Chemokiny to drobne molekuły posiadające zdolność przyciągania komórek immunologicznych do tkanek objętych stanem zapalnym, jak np. dzieje się podczas rozwoju guza nowotworowego. Stan ten ma na celu zwiększenie migracji limfocytów w kierunku tkanki patologicznej. Chemokiny mogą być jednak hamowane przez enzymy, przez co spada napływ limfocytów w kierunku chorej tkanki, na przykład hemokina CXCL10 jest szybko degradowana przez enzym dipeptydylopeptydaza 4 (DPP4).

Zespół Dendric Cell Immunobiology, pod kierownictwem Matthew Albert z Insitut Pasteur and Inserm już wcześniej prezentował dane na temat wpływu DPP4 oraz zdegradowanej formy CXCL 10 na wirus żółtaczki typu C. Naukowcy opisali w swoich wynikach, iż pacjenci chorzy na WZW typu C i u których stwierdzono hamowanie CXCL10 przez DPP4 cechowali się zmniejszoną wrażliwością na leczenie interferonem. Badacze zbadali wpływ inhibicji DPP4 i odkryli, że jego hamowanie zwiększa efektywność odpowiedzi immunologicznej.W innych ostatnio opublikowanych badaniach pod kierownictwem Rosy Barreira da Silva oraz Matthew Alberta wykazano, iż doustne podawanie inhibitora DPP4, jakim jest sitagliptin, spowalnia rozwój kilku typów nowotworów u myszy. Nawiązując do osiągniętych wyników, naukowcy dowiedli skuteczności inhibitorów DPP4 w zwiększaniu stopnia przesączania limfocytów T do komórek nowotworowych, zaś w połączeniu ze współcześnie stosowaną immunoterapią skutecznie zwalczają komórki guza.

Ostatnimi czasy zaaprobowano preparaty z inhibitorami DPP4 w leczeniu cukrzycy typu 2. Jest też nadzieja na rozszerzenie ich działania również o wpływ na nowotwory. Badacze podjęli już starania o przeprowadzenie I fazy badań klinicznych, aby sprawdzić skuteczność inhibitorów DPP4 wobec raka wątroby.

źródło: www.worldpharmanews.com

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.