Radiofarmacja tematem Zjazdu PSFO | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Radiofarmacja tematem Zjazdu PSFO

Radiofarmacja tematem Zjazdu PSFO

W połowie kwietnia odbędzie się VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych. Głównym tematem wykładów i szkoleń dla farmaceutów, będzie radiofarmacja. To zdecydowanie jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu farmaceutów szpitalnych.

Podczas konferencji zostaną omówione również najnowsze kierunki w terapii onkologicznej. (fot. Shutterstock)

Od 13 do 15 kwietnia potrwa VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych. Wydarzenie odbędzie się w hotelu Andel's w Łodzi. W programie Zjazdu znajdą się wykłady dotyczące farmacji onkologicznej i doniesienia uczestników prezentujące ich doświadczenia. Głównym tematem tegorocznego zjazdu będzie radiofarmacja.

Uczestnicy Zjazdu otrzymają twarde i miękkie punkty edukacyjne, za udział w wykładach i szkoleniach przygotowanych przez organizatorów. W programie przewidziane są m.in. szkolenia dotyczące przygotowania radiofarmaceutyków, działań niepożądanych występujących po ich zastosowaniu czy zastosowaniu w diagnostyce.

Podczas konferencji zostaną omówione również najnowsze kierunki w terapii onkologicznej oraz doniesienia uczestników Zjazdu.

Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych powstało w lipcu 2010 r. Jego najważniejsze cele to:

  • Upowszechnianie zagadnień farmacji onkologicznej wśród farmaceutów, w szczególności wśród członków Stowarzyszenia;
  • Propagowanie zdobyczy naukowych mających znaczenie dla rozwoju farmacji onkologicznej;
  • Udział w działaniach zmierzających do zapewniania najwyższej jakości usług farmacji onkologicznej, racjonalnej farmakoterapii i ekonomizacji leczenia chorób nowotworowych;
  • Ułatwienie członkom Stowarzyszenia wymiany informacji i doświadczeń w praktycznej realizacji zadań wynikających z założeń farmacji onkologicznej.Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP) oraz Europejskiej Organizacji Przeciwrakowej (ECCO)

Pełen program Zjazdu oraz szczegóły dotyczące uczestnictwa, dostępne są w serwisie AptekaSzpitalna.pl

Źródło: AptekaSzpitalna.pl

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net