Antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi (fot. Shutterstock)

Gluten gorszy od morfiny?

Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Radziewicz-Winnicki: dr Bachański podaje nieprawdziwe informacje

Radziewicz-Winnicki: dr Bachański podaje nieprawdziwe informacje

Tagi: 

"List otwarty dr. Marka Bachańskiego skierowany do Ministra Zdrowia zawiera szereg nieprawdziwych informacji" - informuje Igor Radziewicz-Winnicki.

Spotkałem się z dr. Markiem Bachańskim dwukrotnie. Pierwsze spotkanie odbyło się 17 czerwca 2015 r. Wzięli w nim udział również konsultant krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej dr hab. Ewa Emich-Widera, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii prof. Danuta Ryglewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii dr hab. Joanna Jędrzejczak oraz przedstawiciele Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

Eksperci podkreślili, że nie ma jednoznacznych i niepodważalnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo długoterminowego stosowania pochodnych konopi indyjskich, w związku z czym konieczne jest prowadzenie badań, które ustalą ostatecznie przydatność kliniczną tych potencjalnych leków. Ustaliliśmy, że Ministerstwo nadal będzie umożliwiało sprowadzanie tych leków w ramach importu docelowego. Zaznaczyłem wówczas, że Centrum Zdrowia Dziecka może wykorzystać produkty lecznicze na bazie ziela konopi indyjskich dopuszczone do obrotu w kraju lub za granicą w ramach badania klinicznego lub eksperymentu leczniczego.

Po raz kolejny spotkałem się z dr. Markiem Bachańskim 31 lipca 2015 r., również w Ministerstwie Zdrowia. Przekazał mi wtedy fragmenty dokumentacji medycznej – podpisane formularze zgód pacjentów na leczenie metodą eksperymentalną. Dokumenty te trafiły następnie do dyrektor CZD dr Małgorzaty Syczewskiej.

Informuję, że leczenie dzieci z padaczką lekooporną w Centrum Zdrowia Dziecka jest obecnie kontynuowane pod nadzorem specjalistów z dziedziny neurologii dziecięcej. W związku
z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom biorącym udział w terapii esksperymentalnej (z uwzględnieniem znaczącej poprawy bezpieczeństwa oraz medycznego nadzoru nad stanem zdrowia dzieci) Komisja Bioetyczna CZD zdecydowała, że leczenie pochodnymi marihuany będzie kontunuowanie – zarówno z wykorzystaniem leku dostępnego w Polsce, jak i preparatu sprowadzanego w ramach importu docelowego.

Do eksperymentalnego leczenia pochodnymi marihuany mogą być także kwalifikowani nowi pacjenci. W ostatnich dniach kolejne dziecko otrzymało zgodę Ministra Zdrowia na import potrzebnego preparatu.Nie jest prawdą, że dr Marek Bachański został zawieszony. Według informacji przekazanych przez dyrekcję CZD obecnie przebywa na urlopie, po powrocie może kontynuować pracę
i badania pod nadzorem przełożonych.

Na podstawie raportu kontroli wewnętrznej, przeprowadzonej przez Centrum Zdrowia Dziecka, w związku z narażeniem na utratę życia i zdrowia wskutek niezachowania należytych procedur bezpieczeństwa pacjentów oraz nielegalnym prowadzeniem badania klinicznego dzieci, dyrekcja Instytutu przekazała do Prokuratury zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dr. Marka Bachańskiego.

Odnosząc się do dzisiejszego wystąpienia dr. Marka Bachańskiego w TVN24 informuję, że nie jest prawdą, że Centrum Zdrowia Dziecka odmówiło zwiększenia liczby dzieci
w eksperymencie. Dr Bachański nigdy nie wystąpił o zgodę na prowadzenie takiego eksperymentu ani do Komisji Bioetycznej ani do dyrekcji Instytutu. To CZD zwróciło się do dr. Bachańskiego o uregulowanie kwestii prowadzenia badań. Uznano, że podjęta przez niego terapia eksperymentalna była nielegalna i prowadzona z narażeniem dzieci na niebezpieczeństwo – nie było żadnego protokołu leczenia, nie zapewniono w sposób systematyczny kontroli stanu zdrowia dzieci, nie było regularnego harmonogramu wizyt kontrolnych, nie prowadzono monitorowania stężenia leku we krwi dziecka, nie analizowano w sposób metodologicznie poprawny potencjalnych objawów ubocznych ani poprawy stanu zdrowia - czytamy w oświadczeniu wiceministra zdrowia.

źródło: MZ

Najciekawsze jest jednak to, iż według producenta ulotka, która znalazła się w leku, została wcześniej zatwierdzona przez URPL (fot. Shutterstock)GIF wycofuje lek z powodu...

Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek Prezesa URPL wydał decyzję o wycofaniu z obrotu...

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako "tekst do odczytania". (fot. Shutterstock)Farmaceutka ukarana za udział w...

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w...

 Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. (fot. Shutterstock)O farmaceutach szpitalnych w senacie...

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego...

Jarosław Mateuszuk wyjaśnił, że przyczyn trudności z dostępem do leków może być wiele. (fot. TVP3 Białystok)Poza dużymi miastami problem braku...

Jarosław Mateuszuk, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, opowiadał wczoraj w...

Celem tego spotkania, jak twierdzi Janusz Cieszyński, było zinwentaryzowanie i spisanie wątpliwości, które mają farmaceuci. (fot. MGR.FARM)Wiceminister zdrowia na posiedzeniu NRA...

12 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Członkowie...