Radziewicz-Winnicki uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Radziewicz-Winnicki uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami

Radziewicz-Winnicki uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami

Tagi: 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli resortów, instytucji i służb, które zaangażowane są profilaktykę związaną z tymi substancjami, które niosą śmierć.

Wśród zaplanowanych działań znajdą się te, które już wkrótce zostaną wprowadzone w skali ogólnokrajowej. Będą to filmy edukacyjne i materiały informacyjne, które zostaną przygotowane tak, by docierały do młodego odbiorcy - prosty język, skuteczna, a zarazem atrakcyjna dla młodzieży forma. Treści materiałów będą wcześniej konsultowane z przedstawicielami MONARU oraz innych organizacji pozarządowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, że miejscem, skąd młody człowiek czerpie najwięcej informacji, jest internet. Przygotowane materiały profilaktyczne będą więc promowane głównie w mediach internetowych i społecznościowych. Przedstawiciele resortów i służb zaznaczyli, że równie istotnym elementem w promowaniu życia bez dopalaczy i narkotyków jest również zaangażowanie mediów tradycyjnych – telewizji, radia i prasy. Dzięki nim uda się także dotrzeć do rodziców i pedagogów oraz dorosłego odbiorcy.

W następnej kolejności zespół skupi się na działaniach edukacyjnych i informacyjnych, które będą prowadzone od września w szkołach. Działania będą opierały się na szerokiej polityce informacyjnej, skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców i pedagogów.W prace zespołu zostanie też zaangażowana Rada do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, której przewodniczącym jest wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na przyszły tydzień.

źródło: MZ

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.