Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Radziewicz-Winnicki uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami

Radziewicz-Winnicki uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego odpowiedzialnego za walkę z dopalaczami

Tagi: 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli resortów, instytucji i służb, które zaangażowane są profilaktykę związaną z tymi substancjami, które niosą śmierć.

Wśród zaplanowanych działań znajdą się te, które już wkrótce zostaną wprowadzone w skali ogólnokrajowej. Będą to filmy edukacyjne i materiały informacyjne, które zostaną przygotowane tak, by docierały do młodego odbiorcy - prosty język, skuteczna, a zarazem atrakcyjna dla młodzieży forma. Treści materiałów będą wcześniej konsultowane z przedstawicielami MONARU oraz innych organizacji pozarządowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, że miejscem, skąd młody człowiek czerpie najwięcej informacji, jest internet. Przygotowane materiały profilaktyczne będą więc promowane głównie w mediach internetowych i społecznościowych. Przedstawiciele resortów i służb zaznaczyli, że równie istotnym elementem w promowaniu życia bez dopalaczy i narkotyków jest również zaangażowanie mediów tradycyjnych – telewizji, radia i prasy. Dzięki nim uda się także dotrzeć do rodziców i pedagogów oraz dorosłego odbiorcy.

W następnej kolejności zespół skupi się na działaniach edukacyjnych i informacyjnych, które będą prowadzone od września w szkołach. Działania będą opierały się na szerokiej polityce informacyjnej, skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców i pedagogów.W prace zespołu zostanie też zaangażowana Rada do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, której przewodniczącym jest wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na przyszły tydzień.

źródło: MZ

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...