Radziwiłł na KZA: planujemy nowelizację PF i ustawy refundacyjnej | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Radziwiłł na KZA: planujemy nowelizację PF i ustawy refundacyjnej

Radziwiłł na KZA: planujemy nowelizację PF i ustawy refundacyjnej

- Wiem o całej liście Państwa postulatów. W Ministerstwie Zdrowia sprawami farmaceutów zajmuje się w dużej mierze minister Łanda. Planujemy kompleksową reformę: dużą nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy refundacyjnej oraz opracowanie ustawy o zawodzie farmaceuty - zadeklarował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas otwarcia VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

- Farmaceuci to ważny element polskiej demokracji i polskiego państwa. Doceniam, co Państwo robią jako farmaceuci i obywatele. Dziękuje za 25 lat wkładu w budowanie obywatelskiego państwa - powiedział Radziwiłł.

- W kwestii równego dostępu leku, jest to obszar naszych zainteresowań. Wsłuchując się w rożne głosy, skłaniamy się do tego, ze aptekę może posiadać aptekarz bądź spółka, którą aptekarze kontrolują.

- Liczę na nowe władze samorządu w kwestii Ustawy o zawodzie farmaceuty - wyraził nadzieje minister zdrowia.- W zakresie koncentracji aptek nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, ale poprzez przywrócenie pionowej kontroli Inspekcji farmaceutycznej, chcemy przestrzegać prawa.

Minister Zdrowia odniósł się także do problemu odwróconego łańcucha dystrybucji: - Ustawa antywywozowa nie działa, pracujemy nad podwyższeniem cen urzędowych z jednoczesnymi negocjacjami z producentami w kwestii łagodzenia ryzyka.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.