Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Radziwiłł przedstawił główne założenia ustawy tytoniowej

Radziwiłł przedstawił główne założenia ustawy tytoniowej

Tagi: 

28 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i sekretarz stanu Jarosław Pinkas.

Przedmiotem obrad było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432), która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r.

Minister Radziwiłł przedstawił główne założenia i cele projektu, w tym m.in.:- ograniczenia w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych (papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe);
- wprowadzenie nowych ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych;
- zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie oraz zawierających dodatki określone w ustawie;
- zobligowanie producentów i importerów wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych do przekazywania określonych przepisami ustawy sprawozdań, zgłoszeń, analiz, informacji itp.;
- wprowadzenie wymogu otrzymania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu nowatorskiego wyrobu tytoniowego;
- wprowadzenie w miejscach sprzedaży ostrzeżeń tekstowych odnośnie do zakazu sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18. roku życia, tak jak w przypadku wyrobów tytoniowych;
- ograniczenie miejsc palenia papierosów elektronicznych, tj. spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą papierosa elektronicznego;
- wprowadzenie wymagań technicznych dla producentów lub importerów w stosunku do papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.

źródło: MZ

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...