Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Rajmund Miller: tezy Kucharewicza są "absolutnie nieprawdziwe i obraźliwe"

Rajmund Miller: tezy Kucharewicza są "absolutnie nieprawdziwe i obraźliwe"

Rajmund Miller, poseł PO, opublikował na Facebooku list otwarty do prezesa NIA Grzegorza Kucharewicza.

Treść listu:

"Szanowny Panie Prezesie,

Ze zdumieniem i ogromnym rozczarowaniem zapoznałem się z twierdzeniami Pana Prezesa zamieszczonymi w komunikacie NIA. Pisząc, że „Po raz kolejny rządzący postanowili, że o kształcie i sposobie dystrybucji leków w Polsce decydować będą duże koncerny farmaceutyczne oraz wybrane przez nie hurtownie farmaceutyczne i stworzone przez nie sieci aptek”. Równocześnie twierdząc, że: „Po raz kolejny potwierdzono, że na rynku leków nie ma w Polsce „rządów prawa”, lecz mamy „rządy silniejszego”, posunął się Pan do głoszenia tez absolutnie nieprawdziwych, a wręcz obraźliwych dla tych wszystkich osób, które z zaangażowaniem pracują na rzecz poprawy dostępności polskich pacjentów do leków. Niezadowolenie, czy wręcz frustracja wynikająca z nieprzyjęcia poprawki NIA, nie powinna zamazywać Panu Prezesowi realnego obrazu rzeczywistości.

Zapisy proponowane przez Izbę nakładały obowiązek zaopatrywania wszystkich hurtowni w deficytowe produkty lecznicze w oparciu o potrzeby aptek wynikające z posiadanych recept. W naszym kraju mamy około siedemset hurtowni farmaceutycznych. Wiele z nich zajmuje się eksportem leków. Jednocześnie z danych GIF wynika, że w odwrócony łańcuch dystrybucji zamieszana jest co dziesiąta hurtownia w Polsce. Wiele z nich założyło na własne potrzeby gabinety lekarskie, które generują dowolną ilość zapotrzebowania i recept na preparaty deficytowe realizowane legalnie w aptekach. Marzeniem (niespełnionym) tychże hurtowników jest przepis w oparciu, o który mogliby się domagać zwiększonych i gwarantowanych ustawą dostaw.

Kierując się powyższymi faktami, parlamentarzyści uznali argumentację rządu, że uchwalenie poprawki może realnie zwiększyć wywóz leków z Polski poprzez ustawowy nakaz dostarczania towaru również eksporterom. Jednocześnie regulacja taka ze względu na bardzo restrykcyjny charakter i głęboką ingerencję w przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, mogłaby doprowadzić do odrzucenia nowelizowanych przepisów w procesie notyfikacji unijnej, a co za tym idzie wywożący deficytowe leki zyskaliby co najmniej kilkanaście dodatkowych miesięcy na bezkarne prowadzenie swojej zyskownej działalności. Uchwalaniem nowych przepisów od początku musiałby się zająć dopiero nowy Parlament (zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych). Czy gotów jest Pan Prezes w imię swojej poprawki podjąć takie ryzyko stawiając na szali całą „nowelizację anty-wywozową”?

Jednocześnie wprowadzając w błąd aptekarzy, obarcza Pan winą za brak uregulowań posłów Platformy Obywatelskiej, podkreślając zasługi opozycji. Był Pan Prezes uprzejmy zapomnieć, że to właśnie posłowie PO: oraz autor niniejszego listu złożyli projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego i jego zapisów hamujących wywóz z Polski leków ratujących życie. Projekt poselski jak wiadomo procedowany jest według tak zwanej szybkiej ścieżki. Osobiście zgłaszałem poprawki między innymi żądając gigantycznych kar w wysokości trzykrotnej wartości wywiezionych leków (ostatecznie uchwalono wartość dwukrotną). Zabiegaliśmy o ustanowienie zakazu wywozu za naruszenie, którego hurtownia oprócz wysokich kar finansowych obligatoryjnie straci zezwolenie. Żądaliśmy zastosowania dla osób odpowiedzialnych za naruszenia wysokich sankcji karnych. Wszystkie wymienione zostały w nowelizacji przyjęte i uchwalone. To zaledwie kilka przykładów naszej pracy.Gdyby nie działania zainicjowane w grudniu ubiegłego roku przez parlamentarzystów PO nie byłoby żadnych przepisów zakazujących wywozu a poprawka NIA nigdy nie ujrzałaby światła dziennego a przecież poświęcono jej bardzo wiele czasu w trakcie procedowania nad nowelizacją.

W zamian Pan Prezes oskarża nas o lobbing na rzecz firm farmaceutycznych i hurtowni. Takie stwierdzenia stoją nie tylko w sprzeczności z faktami, ale przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.

Rynek farmaceutyczny obrósł wieloma patologiami ( jak Panu wiadomo nie ominęły one również przedstawicieli najwyższych władz samorządu aptekarskiego) nielegalnym wywozem leków, rozrastającymi się sieciami aptek zagrażającymi polskiemu aptekarstwu, dostępnymi bez recepty produktami zawierającymi substancje odurzające, rozrośniętym ponad miarę obrotem poza aptecznym, brakiem stosownych uprawnień i narzędzi w rękach Inspekcji Farmaceutycznej itd. Zwracałem na nie często uwagę w czasie swoich wystąpień sejmowych, wprowadzając do debaty choćby wątek posiadania aptek przez hurtownie. Patologii, które narosły przez dziesiątki lat nie można rozwiązać jednym aktem w ciągu kilku tygodni.

Mamienie aptekarzy cudownym przepisem działającym jak eliksir na zbolałe polskie aptekarstwo jest mrzonką. Problemy należy rozwiązywać po kolei, przywracając aptekarzom wiarę w prawo i normalność. Tym się właśnie zajmujemy. Zakaz reklamy, sztywne ceny leków refundowanych, nowelizacja anty-wywozowa, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (gdzie zaakceptowano moją poprawkę, nakładającą na łamiących przepisy kary do pół miliona złotych) itp. My posłowie Platformy Obywatelskiej w pełni popieramy działania Inspekcji Farmaceutycznej w eliminowaniu nagminnych przypadków naruszania prawa (miedzy innymi mozolny proces cofania zezwoleń dla sieci łamiących zapisy antykoncentracyjne) czy automatyczne cofanie zezwoleń za odwrócony łańcuch dystrybucji, poprzez tworzenie narzędzi prawnych pozwalających skutecznie egzekwować obowiązujące prawo.

Drzwi, którymi dzisiaj głośno trzaska obrażony Pan Prezes, są szeroko otwarte dla każdego, kto chce z nami przy wprowadzaniu tych zmian pracować. Wielu aptekarzy pomaga nam posłom zrozumieć zawiłości tego rynku i serdecznie im za to dziękuję. Dziękuję przedstawicielom środowiska aptekarskiego, posłom każdej opcji politycznej, przedstawicielom rządu, prawnikom, ekspertom i tym wszystkim, którzy pracują na rzecz polskiego aptekarstwa i polskich pacjentów.

Chciałbym w tym gronie widzieć również Pana Prezesa wraz z jego wiedzą i doświadczeniem. Nie poprzez pryzmat protestów i nieprawdziwych komunikatów, ale konkretną rozmowę na temat każdego z wielu trudnych zagadnień. Aptekarze są zbyt zmęczeni codziennymi problemami, żeby wikłać ich dodatkowo w kampanię wyborczą, wiec razem postarajmy się im pomóc. A jeżeli nie jest Pan Prezes gotów na współpracę połączoną z nieodzownym kompromisem, to proszę przynajmniej nie przeszkadzać."

źródło: Facebook

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...