Rawicki starosta mija się z prawdą | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

Rawicki starosta mija się z prawdą

Rawicki starosta mija się z prawdą

Starosta rawicki powołał się niedawno na opinię WIF w Poznaniu, który miał upomnieć aptekarzy odmawiających pełnienia dyżurów, że za takie działania grożą im sankcje w postaci grzywny czy cofnięcia koncesji. Okazuje się, że to tylko fragment opinii WIF, wyrwany z kontekstu, który jest zgoła inny….

Cała Polska śledzi jak Adam Sperzyński, pełniący funkcję starosty rawickiego, od kilku miesięcy próbuje zmusić aptekarzy takich miejscowości jak Bojanowo, Jutrosin czy Miejska Górka, do pełnienia nocnych dyżurów zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Radę Powiatu Rawickiego w listopadzie ubiegłego roku. Początkowo, wykorzystując lokalne media, starosta próbował wywrzeć na aptekarzach presję, stawiając ich zachowanie w niekorzystnym świetle. Kiedy to nie zadziałało starosta złożył zawiadomienie do prokuratury wskazując, że odmowa aptekarzy to łamanie przepisów prawa miejscowego i narażenie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. Prokuratura w Rawiczu odmówiła wszczęcia postępowania.

Kilka dni temu starosta rawicki - nie dając za wygraną - poinformował lokalną prasę, że stanowisko samorządu wsparł Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu. Zdaniem Adama Sperzyńskiego wydał on opinię, w której “przypomniał aptekarzom, że łamanie prawa miejscowego w postaci nieprzestrzegania harmonogramu ustalonego przez radę powiatu jest naruszeniem konstytucji”. Zdaniem starosty była to forma upomnienia dla właścicieli aptek, że ze strony Inspektoratu mogą ich czekać sankcje w postaci grzywny czy cofnięcia koncesji w przypadku nierespektowania harmonogramu pełnienia dyżurów uchwalonego przez Radę Powiatu.

Okazuje się jednak, że Sperzyński mijał się w tym wypadku z prawdą. Aptekarze, których dotyczy spór, są oburzeni fałszowaniem przez starostę faktów dla własnych potrzeb. W ramach dostępu do informacji publicznej zażądali oni opinii, na podstawie której Adam Sperzyński uznał, że WIF w Poznaniu popiera jego stanowisko. Okazało się, że jej treść ma zupełnie inny kontekst, niż przedstawił to starosta. W piśmie, które otrzymał on 18 lutego, dr n. farm. Grzegorz Pakulski pełniący funkcję Wielkopolskiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu, stwierdza:"...istnieje możliwość nałożenia na aptekę sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli ta w sposób uporczywy nie zaspokaja potrzeb ludność w zakresie zaopatrywania w w produkty lecznicze. Przepis ten - według Ministerstwa Zdrowia - nie może być jednakże stosowany wprost w przypadkach nierespektowania przez przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne uchwał Rad Powiatów ustalających rozkład czasu tych aptek. O braku zapewniania dostępności pacjentów do produktów leczniczych przez określoną apteką można mówić jedynie w szerszym wymiarze, gdyby apteka ta nie zaspokajała potrzeb pacjentów w sposób nagminny i powtarzalny. (...) W interpretacji Ministerstwa Zdrowia zwrócono także uwagę na to, że żaden przepis ustawy - Prawo farmaceutyczne nie nakłada wprost obowiązku stosowania się aptek do uchwał Rad Powiatów ustalających rozkład czasu ich pracy, ani też nie przewiduje sankcji z tego tytułu”.

Okazuje się zatem, opinia wydana przez WIF w Poznaniu, wcale nie wspiera stanowiska samorządu i starosty rawickiego. Z jej treści wynika wręcz coś odwrotnego.

Źródło: BIP

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.