Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Receptę wypisze pielęgniarka

Receptę wypisze pielęgniarka

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, od 1 stycznia 2016 r. uzyskają one uprawnienia do ordynacji recept, kontynuacji preskrypcji na produkt leczniczy, przepisany wcześniej przez lekarza oraz do wystawienia skierowań na niektóre badania diagnostyczne.

Pielęgniarka lub położna samodzielnie wystawiająca receptę w ramach wykonywania praktyki będzie ponosić pełną odpowiedzialność za ordynowaną terapię.

W przypadku wystawiania przez pielęgniarkę lub położną kolejnej recepty na produkt leczniczy wcześniej przepisany przez lekarza odpowiedzialność będzie ponoszona wspólnie z tym lekarzem.Pielęgniarka lub położna będzie uprawniona do wystawienia recepty na refundowany produkt leczniczy na podstawie umowy zawartej z NFZ. W przypadku nieprawidłowo wystawionej recepty oraz w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w toku prowadzonej kontroli NFZ będzie mógł nałożyć na pielęgniarkę lub położną karę umowną na zasadach określonych w umowie na wystawienie recept .

źródło: http://blog.dzp.pl/

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...