Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

W tym cyklu felietonów postaram się pisać o medycznej marihuanie od naszej, zawodowej strony (fot. Shutterstock)

O medycznej marihuanie kilka...

Reklama drogerii połączonej z apteką pod lupą WIF

Reklama drogerii połączonej z apteką pod lupą WIF

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach nałożył karę w wysokości 5000 zł za 5 spotów telewizyjnych, które miały złamać zakaz reklamy aptek. Przedsiębiorca tłumaczył, że dotyczyły one oferty drogerii. WIF uznał jednak, że ich celem było też zwiększenie sprzedaży w aptekach, które zlokalizowane były przy drogeriach o tej samej nazwie...

Sposób funkcjonowania drogerii i apteki prowadzonej pod tym samym szyldem powoduje, iż dla przeciętnego klienta apteki sposób prowadzenia kampanii reklamowej jest niezauważalny (fot. Shutterstock)

Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Kielcach, jako organowi I instancji materiał reklamowy w postaci spotów reklamowych. Stanowiły one element kampanii reklamowej wykonanej przez zewnętrzny podmiot na zlecenie przedsiębiorcy posiadającego sieć aptek i drogerii.

W trakcie postępowania ustalono, że na zlecenie przedsiębiorcy zostały przygotowane i emitowane w grudniu 2016 roku materiały reklamowe w postaci 5 spotów telewizyjnych. W sprawie wyjaśnienia składała w charakterze świadka, pracownica przedsiębiorcy. Tłumaczyła ona, że kampania miała dotyczyć drogerii, niemniej jednak produkty objęte kampanią mogły być dostępne w aptekach, które zlokalizowane był wraz z drogeriami działającymi pod tożsamą nazwą, w jednym lokalu (apteka wraz z drogerią).

- Klient korzystając z części „aptecznej” (jak to określił świadek) może wybrać produkty tam znajdujące się i dokonać zapłaty za nie w części drogeryjnej, co powoduje zupełne rozmycie w jego świadomości jakiegokolwiek podziału pomiędzy działalnością apteczną, a drogeryjną - czytamy w treści decyzji WIF. - Tak więc wyjaśnianie przez świadka, pracownika strony, iż strona zlecając kampanię kierowała ją jedynie do klientów drogerii jest zupełnie niewiarygodne, biorąc pod uwagę biznesowy model prowadzenia przez stronę obu aptek zlokalizowanych w Kielcach.

W trakcie postępowania WIF nie miał realnej możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego w kontekście wdrażania i przygotowania kampanii reklamowej oraz jej zakresu zleconego firmie zewnętrznej, poza tym, co mógł ustalić na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Przedsiębiorca pozostawał bowiem bierny na wnioski Inspekcji o dostarczenie dowodów na potwierdzenie słów świadka.- Fakty notoryjne, o których była mowa powyżej, materiał audio-wideo tj. treść spotów reklamowych oraz częściowo zeznania świadka (…) świadczą o tym iż doszło do naruszenia przez spółkę zakazu, o którym mowa w przepisie art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Organ ustalił bowiem, iż istniały działania "reklamującego" aptekę oraz jej działalność w postaci emitowania w grudniu 2016 roku 5 spotów reklamowych - stwierdził Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach. - Strona potwierdziła prowadzenie reklamy, natomiast zupełnie gołosłownie twierdziła, iż nie była ona skierowania do klientów aptek. Albowiem jak już wskazano powyżej sposób funkcjonowania drogerii i apteki prowadzonej pod szyldem (…) powoduje, iż dla przeciętnego klienta apteki motywacja strony odnośnie prowadzenia kampanii reklamowej jest niezauważalna.

WIF uznał, że stopień naruszenia przepisów dotyczących zakazu reklamy apteki i jej działalności w tej sprawie, należy odnieść do intensywności, nasilenia reklamy oraz formy jej prowadzenia. Z uwagi na okoliczność, iż w niniejszej sprawie reklama była prowadzona w formie spotów telewizyjnych, jej zasięg należy uznać za bardzo szeroki. W rezultacie WIF nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Sygn. akt WIF-KI-WSN.8523.12.2017

Projekt zakłada, że obcokrajowiec, który ma zamiar dłużej zostać w Polsce, powinien być zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym i należy go o to zapytać (fot. Shutterstock)Czy cudzoziemcy przybywający do Polski...

W obawie przed epidemią odry Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Spraw...

Karolina Grodzka otrzymała tytuł Miss Osobowości 2018 (Fot. Miss Polonia)Studentka farmacji wybrana Miss...

W minioną sobotę odbył się finał konkursu Miss Polonia 2018. Udział w nim wzięły dwie studentki...

zięki powstaniu takiego rejestru diagnostyka oraz leczenie tego schorzenia będą lepiej powadzone a co za tym idzie - zmniejszy się zapadalność na choroby krążenia i tym samym liczba zgonów. (fot. Shutterstock)Specjalny rejestr dla osób z...

Ministerstwo Zdrowia proponuje utworzenie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej. Projekt w tej...

 Skomplikowane testy konsumenci będą mogli wykonać wygodnie w domu. (fot. Shutterstock)Wielomarkerowe testy genetyczne już...

Lubelskie laboratorium Vitagenium uruchamia pilotażowy program nowego kanału dystrybucji testów...

Nowe przeciwwskazania dotyczą kobiet w ciąży oraz w wieku rozrodczym (fot. Shutterstock)Nowe ograniczenia dotyczące walproinianu

Pojawiły się nowe przeciwwskazania i dodatkowe ostrzeżenia na temat stosowania walproinianu u...