Reklama Neosine wprowadzała w błąd | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Reklama Neosine wprowadzała w błąd

Reklama Neosine wprowadzała w błąd

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce Aflofarm natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy Neosine w formie spotu emitowanego w stacjach telewizyjnych. Dodatkowo nakazał zamieszczenie w stacjach telewizyjnych TTV, TV Puls i TVP 2 komunikatu o decyzji GIF i podanie przyczyny wstrzymania spotów reklamujących Neosine.

We wspomnianej reklamie pojawiał się komunikat dźwiękowy, mówiący: "Dzięki Neosine Ola nie zachorowała, a Filip szybciej wyzdrowiał". Główny Inspektor Farmaceutyczny zwrócił uwagę, że taka konstrukcja reklamy może sugerować, że jest to lek dla każdego pacjenta i że jest wystarczający do zatrzymania rozwoju lub do zwalczenia grypy. Oznacza to, że przekaz zawarty w reklamie wprowadza w błąd, prezentuje produkt leczniczy nieobiektywnie, poszerzając zakres jego stosowania i grupę pacjentów, dla których jest on przeznaczony oraz informuje o nieracjonalnym stosowaniu.

Przekaz ten też jest sprzeczny z przepisem Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym zabroniona jest reklama produktu leczniczego zawierająca informacje niezgodne z ChPL. Wskazania do stosowania Neosine zapisane w ChPL to "wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych".

W trakcie postępowania GIF producent Neosine podjął 18 stycznia decyzję o zaprzestaniu emisji spotu. Miało to doprowadzić do umożenia postępowania. GIF ocenił jednak, że również po 18 stycznia spot był emitowany, ale jedynie w zmienionej wersji. GIF dokonał analizy porównawczej obu spotów (sprzed i po 18 stycznia) i ustalił, że są one w warstwie wizualnej identyczne - jedynie w warstwie słownej dokonano nieznacznej modyfikacji, polegającej na usunięciu niektórych, kwestionowanych przez GIF sformułowań: np. z "Filip zachorował na grypę" usunięto "na grypę". Natomiast hasło "Dzięki Neosine Ola nie zachorowała, a Filip szybciej wyzdrowiał" zastąpiono "Ola dostaje Neosine ażeby nie zachorować, a Filip szybciej wyzdrowiał".W ocenie GIF działanie to w żaden sposób nie wpłynęło na ocenę zgodności reklamy z przepisami i jej odbiorca nadal otrzymywał nieprawdziwe informacje. Stąd też Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o zakazaniu emocji wspomnianej reklamy.

źródło: GIF

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.