5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Rozbojów w aptekach coraz mniej

Rozbojów w aptekach coraz mniej

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że liczba przestępstw popełnianych w aptekach, z roku na rok maleje. W policyjnych statystykach w 2013 roku odnotowano blisko 48 różnego rodzaju rozbojów lub napadów, podczas gdy w 2016 roku było ich już o ponad połowę mniej...

Zdecydowanie najczęściej w aptekach popełniane są przestępstwa z art. 280 § 1 Kodeksu karnego.

Mimo, że w ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć o wszelkiego rodzaju kradzieżach i napadach w aptekach, policyjne statystyki pokazują, że liczba takich przestępstw z roku na rok maleje. Po nagłośnieniu kilka dni temu sprawy mężczyzny, który zranił farmaceutkę igłą (czytaj więcej: "Nie chciała wydać leku, więc ukłuł ją zakażona igłą"), postanowiliśmy zapytać Komendę Główną Policji o dane dotyczące liczby popełnianych w aptekach przestępstw tego typu w ostatnich latach.

W odpowiedzi otrzymaliśmy statystyki, które w dość jednoznaczny sposób pokazują malejącą liczbę przestępstw stwierdzonych z art. 157, 158, 159, 190, 191, 280, 281, 282 Kodeksu karnego, popełnianych w aptekach i punktach aptecznych. O ile w roku 2013 takich spraw było 48, w ubiegłym roku stwierdzono ich już tylko 21. Co ciekawe do połowy tego roku (od stycznia do lipca) naliczono ich już 16.

Zdecydowanie najczęściej w aptekach popełniane są przestępstwa z art. 280 § 1 Kodeksu karnego, który mówi, że "Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12". Niemal każdego roku tego typu rozboje stanowią blisko połowę wszystkich przestępstw popełnianych w aptekach.Na drugim miejscu znalazły się rozboje, w których sprawca posługiwał się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym (art. 280 § 2 i art. 159 Kodeksu karnego). Tylko do połowy tego roku, miały w Polsce miejsce 4 takie zdarzenia.

Dość często farmaceuci są też adresatami gróźb karalnych (Art. 190 § 1 Kodeksu karnego). Tego typu przestępstwa są stwierdzane co roku. Przypomnijmy, że "kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Bardzo ciekawą pozycją, w statystykach przesłanych do naszej redakcji przez Komendę Główną Policji, jest nagły wzrost przestępstw popełnianych z art. 282 w roku 2014. Mowa tutaj o przestępstwach przeciwko mieniu, a więc związanych z osiąganiem "korzyści majątkowej przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej". W 2014 roku stwierdzono popełnienie 20 takich przestępstw. Przypomnijmy, że grozi za nie od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Główna Policji

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...