Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Rozporządzenie o raportowaniu danych o leku recepturowych na razie bez zmian, ale...

Rozporządzenie o raportowaniu danych o leku recepturowych na razie bez zmian, ale...

Od 1 marca miało obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Póki co jednak nie zostało ono jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw RP, co oznacza, że nie obowiązuje.

Mimo że rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje, bezpieczne będzie przestrzeganie zawartych w nim zapisów.

O sytuacji informuje radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej - Piotr Sędłak.

- Zgodnie z doniesieniami medialnymi od dn. 1 marca 2017r. planowane było wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie z dn. 23 grudnia 2011r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Dz. U. 2014, poz. 122. Tym niemniej, w Dzienniku Ustaw RP do dnia 28 lutego 2017r. w/w rozporządzenie zmieniające nie zostało opublikowane - czytamy na stronie internetowej DIA.

Mecenas Sędłak zwraca uwagę, że warunkiem wejścia w życie rozporządzenia, jak również - jakiegokolwiek innego aktu normatywnego - jest jego ogłoszenie, dlatego należy przyjąć, że stan prawny w zakresie regulowanym rozporządzeniem nie uległ zmianie. Izba zwraca jednak uwagę na fakt, że wydanie i opublikowanie w/w rozporządzenia w Dzienniku Ustaw w przyszłości spowoduje, że stanie się ono prawem obowiązującym od dnia wskazanego w jego treści, co jest równoznaczne z obowiązkiem jego przestrzegania.

Innymi słowo, mimo że rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje, bezpieczne będzie przestrzeganie zawartych w nim zapisów.

Przypomnijmy, że rozporządzenie wprowadza szereg zmian w komunikacie elektronicznym przesyłanym co dwa tygodnie do NFZ. Pierwszą i najistotniejszą jest obowiązek przekazywania informacji o lekach recepturowych wraz ze składnikami receptury w określonych ustandaryzowanych jednostkach miary. Projekt rozporządzenia definiuje zamknięty słownik jednostek miary (Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia, atrybut skladnik@jm) w postaci:

- sztuka [szt],
- gram [g],
- mililitr [ml] dla składników w postaci leku gotowego i surowca farmaceutycznego
- opakowanie [op] dla opakowań bezpośrednich.



Nakłada to obowiązek sprawozdawania składu leku recepturowego tylko w takich jednostkach. W związku z tym podjęliśmy decyzję aby dążyć do ustandaryzowania aptecznych jednostek miary dla produktów oznaczonych jako opakowanie bezpośrednie, surowiec farmaceutyczny lub lek gotowy dla receptury.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie słownika kodów postaci leku recepturowego. W systemie po wyborze rodzaju leku recepturowego (jałowy/niejałowy) będzie konieczne wybranie z listy jednego z następujących kodów postaci:

1 – dla proszków dzielonych – do 20 sztuk,
2 – dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 gramów,
3 – dla czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk,
4 – dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów,
5 – dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów
6 – dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów,
7 – dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów,
8 – dla mieszanek ziołowych – do 100 gramów
9 – dla pigułek – do 30 sztuk
10 – dla klein – do 500 gramów
11 – dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 gramów

Projekt wprowadza także rozróżnienie czy recepta dotyczy pacjenta czy przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, oraz wprowadza możliwość przekazywania daty urodzenia dla pacjentów nieposiadających numeru PESEL.

Kolejnym elementem koniecznym do sprawozdawania jest identyfikator osoby realizującej receptę. W tym kontekście przewidziano sprawozdanie numeru PWZ lub numeru PESEL jeśli osoba nie posiada numeru PWZ lub technicznego identyfikatora nadawanego przez NFZ jeśli osoba nie posiada numeru PESEL. Te informacje już teraz można uzupełnić na karcie pracownika.

Źródło: NIA/DIA

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...