5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

RPD ws. utworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych dla dzieci

RPD ws. utworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych dla dzieci

Tagi: 

27 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że zasadne może okazać się wyodrębnienie koszyka świadczeń gwarantowanych skierowanych tylko do dzieci. Rzecznik wskazał, że świadczenia dla dzieci różnią się od tych dla osób dorosłych m.in. w zakresie potrzebnego sprzętu specjalistycznego, czasem hospitalizacji oraz przebiegiem leczenia, jak również dawkami stosowanych leków. Podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w Wielkiej Brytanii.

"W moim przekonaniu niezbędne jest wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci. Do dokonania jasnego podziału wszystkich świadczeń na te wykonywane u dzieci i te realizowane u osób dorosłych skłania m.in. inny sposób ich realizacji (odmienność sprzętu, dawek stosowanych leków, przebieg i czas leczenia). Statystyki NFZ dotyczące liczby hospitalizacji i czasu pobytu ze względu na wiek oraz rodzaj świadczeń potwierdzają bardzo często, że biorąc pod uwagę taki sam zakres świadczenia, czas hospitalizacji na oddziałach pediatrycznych jest inny niż czas hospitalizacji pacjentów na oddziałach przeznaczonych dla osób dorosłych. Wprowadzenie proponowanego wyżej rozwiązania skutkowałoby zmianą finansowania przez NFZ świadczeń dla dzieci, co nie oznacza, że wszystkie świadczenia byłyby droższe" - napisał Rzecznik Praw Dziecka.źródło: brpd.gov.pl

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...