Ruch Aptekarzy Polskich do Prokuratora Generalnego | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Ruch Aptekarzy Polskich do Prokuratora Generalnego

Ruch Aptekarzy Polskich do Prokuratora Generalnego

Na profilu facebookowym Ruchu Aptekarzy Polskich pojawił się list do Prokuratora Generalnego, będący odpowiedzią dla opublikowanej wczoraj w Dzienniku Gazeta Prawna jego opinii o zakazie reklamy aptek.

Panie Generalny Prokuratorze,

1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia i w związku z tym ma wyznaczone cele i obowiązki względem pacjentów, określone w ustawie Prawo Farmaceutyczne.
Proszę się zapoznać.

2. Powinien Pan wiedzieć, że zawód Aptekarza (tak jak, z resztą, i Pański zawód), to zawód zaufania publicznego, co opisuje art. 17 naszej Konstytucji oraz wiele innych aktów prawnych. Powinien Pan również wiedzieć, że w Polsce większość, o ile nie wszystkie zawody zaufania publicznego, ale Pański z pewnością, podlegają zakazowi reklamy swojej działalności, jeśli nie z mocy ustawy, to z zapisów kodeksów etyki tych zawodów. Wniosek: reklama jest niezgodna z etyką!

Dlaczego tak się dzieje? Otóż, żeby przedstawiciele tych zawodów skupiali się tylko na tym, do czego zostali powołani, nauczeni (z resztą gł. za publiczne pieniądze) i konkurowali TYLKO jakością swych usług, a nie reklamą, taniością itd. Tylko wówczas interes społeczny jest należycie zaspokajany.
Ten jest lepszy, kto lepiej służy ludziom. Ten lepiej służy, kto sięgnie dalej we własnym zawodowym rozwoju. I to, szanowny Panie, ma sens.

3. Niestety w niegdyś zdrową Polską tkankę etycznych aptek wbiła się drzazga opartych na czystym biznesie, z pominięciem zasad etyki i deontologii, sieci aptek. Sieci, które nie potrafiąc konkurować jakością (czego właśnie dowodzą), żądają zezwolenia na prowadzenie reklamy swoich usług. Czyli czego żądają? Prawnego usankcjonowania łamania zasad etyki mojego zawodu - zasad Kodeksu Etyki Aptekarza!!!4. Twierdzi Pan, że zakaz reklamy aptek jest ograniczeniem wolności działalności gospodarczej. Jest. Ale art. 22 Konstytucji mówi: "Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny". Czy życie i zdrowie stanowią ważny interes publiczny?

Wie Pan dlaczego zakaz reklamy aptek wprowadzono na mocy ustawy? Właśnie dlatego, że:
a. apteka ma zabezpieczać ważny interes publiczny (patrz pkt.1)
b. kodeks etyki mojego zawodu właśnie butem sieci został zdeptany. Trzeba było sięgnąć po środki ustawowe...

5. Z żalem dostrzegam, że nie jestem przedstawicielem jedynego zawodu zaufania publicznego, w którym etyka i powinność, a za nimi główny cel - troska o interes publiczny, spada na dalszy plan. Trzeba to zmienić!

W obecnej sytuacji, gdy zamierza się Pan kierować reklamą przy wyborze apteki, pozostaje mi z troską ale i wielką obawą życzyć Panu - Zdrowia!

Źródło: Facebook

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.