Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Rzecznik Praw Pacjenta pomoże osobom otyłym

Rzecznik Praw Pacjenta pomoże osobom otyłym

Tagi: 

Analiza danych, które otrzymuje Rzecznik Praw Pacjenta, w tym zgłoszeń od pacjentów oraz raportów z instytucji oraz urzędów wskazuje na to, iż osoby chorujące na otyłość najwyższego, trzeciego stopnia, mogą nie być w wystarczający sposób objęte opieką zdrowotną. W związku z tym, Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.

W marcu br. wystąpił do wojewodów i marszałków województw o przekazanie informacji, czy podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie ich województw zapewniają osobom otyłym:

- dostęp do aparatury medycznej wykonującej badania takie jak: rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz PET (pozytonowa tomografia emisyjna);
- odpowiednie łóżka o zwiększonej nośności;
- transport sanitarny mogący zrealizować przewóz pacjentów otyłych;
- dostęp do ambulansów pogotowia ratunkowego mogących przewieźć pacjentów otyłych;
- dostęp do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne).

Uzyskane dane wskazują na bardzo zróżnicowany stopień zabezpieczenia sprzętu medycznego dla osób otyłych w poszczególnych województwach.

Rzecznik Praw Pacjenta występował również do ministra zdrowia z prośbą o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej o zamieszczenie w specyfikacji sprzętu medycznego, takiego jak wagi czy ciśnieniomierze, informacji o możliwości korzystania ze sprzętu przez pacjentów z nadwagą i otyłością.W odpowiedzi minister zdrowia poinformował, iż wystąpi o wypracowanie stosownych zaleceń do konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz do odpowiednich towarzystw naukowych.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę, a także korespondencję z ministrem zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta ponownie wystąpi do wojewodów oraz marszałków województw z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę dostępu do świadczeń.

źródło: BRPP

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...