Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Sanepid nie zapłaci aptece za suplementy diety pobrane do badań

Sanepid nie zapłaci aptece za suplementy diety pobrane do badań

Państwowej Inspekcji Sanitarnej przysługuje prawo do nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych w celu wykonania badań laboratoryjnych. Takie stanowisko zaprezentował Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na pismo Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Farmaceuci uważają, że ponoszą coraz większe straty związane z pobieranymi do badań przez Sanepid "próbkami" suplementów diety...

Zdaniem farmaceutów ilość opakowań pobieranych produktów do badań jest duża, w licznych głosach uznawana za nadmierną. (fot. Shutterstock)

- Rozumiejąc cel i zasadność badań jakościowych suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, farmaceuci będący właścicielami aptek, nie mogą pogodzić się ze stratami, które ponoszą w związku z pobranymi bezpłatnie produktami - pisał na początku kwietnia Paweł Stelmach, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, w liście do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zwrócił on między innymi uwagę, że zdaniem farmaceutów ilość opakowań pobieranych produktów do badań jest duża, w licznych głosach uznawana za nadmierną, co powoduje powstanie strat finansowych aptek. W przypadku drogich produktów oraz powtarzających się pobrań, straty te są znaczące. W rezultacie Stelmach zażądał podstaw prawnych dla procedur stosowanych przez Sanepid.

- Organom urzędowej kontroli żywności, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (w tym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej) w związku z przeprowadzeniem urzędowych kontroli, przysługuje prawo podejmowania czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli żywności, w tym nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych w celu wykonania badań laboratoryjnych - czytamy w odpowiedzi Łódzkiego Sanepidu.

Urząd wskazuje, że próbki żywności pobierane są na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 marca 1984r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz procedury pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych, określanej w zarządzeniu nr 146/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie procedury pobierania próbnej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych, wydanym na podstawie art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS.Jednocześnie Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podkreśla, że próbki suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia pobierane są w wytwórniach tych produktów, u dystrybutorów oraz w obiektach obrotu żywnością, w tym w aptekach, w których są one dostępne w ofercie handlowej.

Tymczasem przypomnijmy, że zdaniem radcy prawnego Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, praktyka pobierania przez Inspekcję Sanitarną do badania, w ramach tzw. próbki, całego opakowania danego suplementu diety, jest niezgodna z przepisami, skoro możliwe jest pobranie jedynie tzw. "listka" (czytaj więcej: Czy Sanepid może wziąć z apteki całe opakowanie suplementu diety do kontroli?.

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...