Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Sanepid nie zapłaci aptece za suplementy diety pobrane do badań

Sanepid nie zapłaci aptece za suplementy diety pobrane do badań

Państwowej Inspekcji Sanitarnej przysługuje prawo do nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych w celu wykonania badań laboratoryjnych. Takie stanowisko zaprezentował Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na pismo Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Farmaceuci uważają, że ponoszą coraz większe straty związane z pobieranymi do badań przez Sanepid "próbkami" suplementów diety...

Zdaniem farmaceutów ilość opakowań pobieranych produktów do badań jest duża, w licznych głosach uznawana za nadmierną. (fot. Shutterstock)

- Rozumiejąc cel i zasadność badań jakościowych suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, farmaceuci będący właścicielami aptek, nie mogą pogodzić się ze stratami, które ponoszą w związku z pobranymi bezpłatnie produktami - pisał na początku kwietnia Paweł Stelmach, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, w liście do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zwrócił on między innymi uwagę, że zdaniem farmaceutów ilość opakowań pobieranych produktów do badań jest duża, w licznych głosach uznawana za nadmierną, co powoduje powstanie strat finansowych aptek. W przypadku drogich produktów oraz powtarzających się pobrań, straty te są znaczące. W rezultacie Stelmach zażądał podstaw prawnych dla procedur stosowanych przez Sanepid.

- Organom urzędowej kontroli żywności, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (w tym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej) w związku z przeprowadzeniem urzędowych kontroli, przysługuje prawo podejmowania czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli żywności, w tym nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych w celu wykonania badań laboratoryjnych - czytamy w odpowiedzi Łódzkiego Sanepidu.

Urząd wskazuje, że próbki żywności pobierane są na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 marca 1984r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz procedury pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych, określanej w zarządzeniu nr 146/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie procedury pobierania próbnej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych, wydanym na podstawie art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS.Jednocześnie Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podkreśla, że próbki suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia pobierane są w wytwórniach tych produktów, u dystrybutorów oraz w obiektach obrotu żywnością, w tym w aptekach, w których są one dostępne w ofercie handlowej.

Tymczasem przypomnijmy, że zdaniem radcy prawnego Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, praktyka pobierania przez Inspekcję Sanitarną do badania, w ramach tzw. próbki, całego opakowania danego suplementu diety, jest niezgodna z przepisami, skoro możliwe jest pobranie jedynie tzw. "listka" (czytaj więcej: Czy Sanepid może wziąć z apteki całe opakowanie suplementu diety do kontroli?.

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...