Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

SIA: anulować wynik konkursu "Hipokrates"

SIA: anulować wynik konkursu "Hipokrates"

5 października br. został skierowany do Kapituły Konkursu Hipokrates wniosek Śląskiej Izby Aptekarskiej o zmianę wyniku konkursu w kategorii Farmaceutka/Farmaceuta, gdyż w konkursie brały udział osoby wykonujące zawód technika farmaceutycznego

"W związku z udziałem w konkursie Hipokrates 2015 w kategorii Farmaceutka/Farmaceuta osób wykonujących zawód technika farmaceutycznego zwracamy się o anulowanie wyników uzyskanych przez te osoby i uwzględnienie jedynie w tej kategorii wyników osób, które posiadają tytuł farmaceuty. Proponujemy w następnej edycji konkursu stworzenie kategorii technik farmaceutyczny, gdzie osoby posiadające ten tytuł mogłyby rywalizować pomiędzy sobą.

Zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy i o izbach aptekarskich (Dz.U. tj. 2014 poz.1429 ze zm.) tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie prawnej, a prawo do jego używania mają tylko osoby, które ukończyły wyższe studia na wydziale farmaceutycznym i spełniły inne wymagane warunki.
Technik farmaceutyczny nie jest farmaceutą w rozumieniu ustawy" - czytamy w uzasadnieniu wniosku.źródło: SIA

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...