SIA: anulować wynik konkursu "Hipokrates" | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

SIA: anulować wynik konkursu "Hipokrates"

SIA: anulować wynik konkursu "Hipokrates"

5 października br. został skierowany do Kapituły Konkursu Hipokrates wniosek Śląskiej Izby Aptekarskiej o zmianę wyniku konkursu w kategorii Farmaceutka/Farmaceuta, gdyż w konkursie brały udział osoby wykonujące zawód technika farmaceutycznego

"W związku z udziałem w konkursie Hipokrates 2015 w kategorii Farmaceutka/Farmaceuta osób wykonujących zawód technika farmaceutycznego zwracamy się o anulowanie wyników uzyskanych przez te osoby i uwzględnienie jedynie w tej kategorii wyników osób, które posiadają tytuł farmaceuty. Proponujemy w następnej edycji konkursu stworzenie kategorii technik farmaceutyczny, gdzie osoby posiadające ten tytuł mogłyby rywalizować pomiędzy sobą.

Zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy i o izbach aptekarskich (Dz.U. tj. 2014 poz.1429 ze zm.) tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie prawnej, a prawo do jego używania mają tylko osoby, które ukończyły wyższe studia na wydziale farmaceutycznym i spełniły inne wymagane warunki.
Technik farmaceutyczny nie jest farmaceutą w rozumieniu ustawy" - czytamy w uzasadnieniu wniosku.źródło: SIA

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.