SIA: należy chronić apteki przed negatywnymi skutkami zmian cen | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

SIA: należy chronić apteki przed negatywnymi skutkami zmian cen

SIA: należy chronić apteki przed negatywnymi skutkami zmian cen

Piotr Brukiewicz, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej wystosował pismo do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu RP Bartosza Arłukowicza ws. ochrony aptek przed negatywnymi skutkami zmian cen na listach leków refundowanych.

"W związku z podjęciem przez Sejm RP prac nad Obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk numer 25), jako reprezentacja interesów farmaceutów członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, wyrażamy pełne poparcie i pilne uchwalenie zmian treści art. 8 ustawy i wprowadzenia mechanizmu chroniącego apteki - uczestników detalicznego obrotu lekami refundowanymi przed negatywnymi skutkami zmian cen na listach leków refundowanych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia.

Do tej pory brak powyższej regulacji powodował, że tylko apteki ponosiły często bardzo dotkliwe skutki ekonomiczne zmian list refundacyjnych. Należy ponadto nadmienić, że pozostali uczestnicy obrotu lekiem korzystają cały czas z podobnych jak proponowane mechanizmów ochronnych przed negatywnymi ekonomicznie skutkami zmian list refundacyjnych.Proponowana zamiana treści art. 8 ustawy zgodnie z uzasadnieniem projektu leży również w interesie pacjentów, gdyż nie będzie powodowała okresowych braków leków w aptece przed terminem zmiany list refundacyjnych, jak ma to miejsce dotychczas" - pisze Piotr Brukiewicz.

źródło: OIA Katowice

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.