W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

SIA o wysyłkowej sprzedaży leków

SIA o wysyłkowej sprzedaży leków

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych z dnia 26 marca 2015 roku jest efektem zmiany prawa farmaceutycznego w zakresie przepisów normujących, jak ma wyglądać wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych oraz zmiany art. 68 prawa farmaceutycznego, gdzie dodano p. 3a zawierający nową delegację dla MZ w kwestii określenia w rozporządzeniu warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych - wyjaśnia radca prawny Krystian Szulc.

W ramach wysyłkowej sprzedaży leków apteka jest zobowiązana poinformowania pacjenta-konsumenta o możliwości zwrotu produktu tylko i wyłącznie w sposób określony w art. 96 ust. 6 ustawy prawo farmaceutyczne.

Nowe rozporządzenie wprowadziło do obowiązków farmaceuty odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych obowiązek sprawdzenia i zabezpieczenia, aby do obrotu nie został wprowadzony sfałszowany produkt leczniczy.

Formularz zamówienia musi zawierać poza wskazanymi danymi identyfikującymi placówkę, również numer aktualnego zezwolenia na jej prowadzenie oraz musi być przechowywany przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego, po roku w którym nastąpiło zamówienie (np. zamówienie złożono w maju 2015, a obowiązek przechowywania formularza przez okres trzech lat biegnie od 01.01.2016 i kończy się w 31.12.2019).

Na stronie internetowej apteki musi się znaleźć informacja o siedzibie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz wiele innych informacji:„§ 6. 1. Na stronie internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się:
1) dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, w tym co najmniej:
a) nazwę urzędu,
b) adres siedziby,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu lub faksu;
Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 481
2) wyraźnie widoczne wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69), zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową;
3) odesłanie do informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 1-3 ustawy;
4) odesłanie do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, o którym mowa w art. 107 ust. 5 ustawy.
2. Na głównej stronie internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki, w formacie PDF."

Bardzo istotne są również obowiązki osoby odpowiedzialnej za wysyłkę (wyznacza ją przedsiębiorca, mgr farmacji lub technik z dwuletnim stażem).

Całość opracowania znajduje się tutaj.

źródło: katowice.oia.pl

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...