SIA wzywa Ryszarda Petru do sprostowania wypowiedzi | mgr.farm
Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

SIA wzywa Ryszarda Petru do sprostowania wypowiedzi

SIA wzywa Ryszarda Petru do sprostowania wypowiedzi

Śląska Izba Aptekarska wezwała Ryszarda Petru do zaprzestania prowadzonych działań polegających na bezprawnym naruszaniu dóbr osobistych aptekarzy oraz sprostowania jego wypowiedzi.

Działając w imieniu Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z siedzibą w Katowicach oraz farmaceutów zrzeszonych w samorządzie aptekarskim, na podstawie art 7 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. 2014r. poz.1429) w związku z art. 23 oraz 24 k.c., wzywam Pana do zaprzestania prowadzonych działań polegających na bezprawnym naruszaniu dóbr osobistych aptekarzy, jednocześnie wzywam do zamieszczenia sprostowania Pana wypowiedzi dotyczącej „400 procentowej marży na leki” - pisze Prezes Rady SIA w Katowicach, dr n. farm. Piotr Brukiewicz.

W programie realizowanym przez TVN „Kawa na ławę”, emitowanym 27 września br. po 38:46 minucie jego trwania, w trakcie wywiadu przeprowadzanym z Panem przez dziennikarza prowadzącego program, odniósł się Pan do cen leków, wskazując, że sprzedawane są one z 200, 300, 400% marżą.

Nieprawdą jest, że leki sprzedawane są z 200, 300, 400% marżą. Stwierdzenie to narusza dobre imię farmaceutów, gdyż sugeruje, że aptekarze bogacą się kosztem pacjentów, sprzedając leki z takimi wysokimi marżami.Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121), oraz art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz.24 ze zm.) wzywam Pana do zamieszczenia sprostowania o treści:
„Prostuję swoją wypowiedź z 27.09.2015r., która miała miejsce w programie „Kawa na ławę”, dotyczącą marży w wysokości 200, 300, 400%, z jaką sprzedawane są leki. Nie dotyczyła ona marży aptecznej ani hurtowej, a podane w programie przykładowe kwoty marż nie były prawdziwe.
Za pomyłkę przepraszam wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni, a w szczególności farmaceutów" - wskazuje Piotr Brukiewicz.

źródło: OIA Katowice

Medycy narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty u lekarza. (fot. Shutterstock)Lekarze nie będą określać odpłatności...

Zdaniem Damiana Pateckiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Podczas pierwszej niedzieli do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 13 skarg od mieszkańców, dotyczących rzekomego złamania przepisów. (fot. Shutterstock)Niedziela bez handlu dotknęła też...

Mimo, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy aptek, to wiele z nich zdecydowało się na...

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.